• Domov
  • Dogodki
  • POZIV ZA IZKAZ INTERESA ZA SODELOVANJE V MREŽI KOMUNIKATORJEV V OBČINAH IN OBČINSKIH JAVNIH ZAVODIH

Petek 29.1.2021 ob 16:00 do 16.2.2021 ob 16:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Skupnost občin Slovenije je na svoji 12. seji Predsedstva SOS, dne 27. 1. 2021 sprejela sklep, da se znotraj organizacije oblikuje Mreža komunikatorjev v občinah in občinskih javnih zavodih.

Odločitev je bila sprejeta na podlagi pobud zaposlenih v občinah članicah in zaznane potrebe po medsebojni izmenjavi izkušenj z drugimi komunikatorji v občinah in občinskih javnih zavodih ter nadgradnji kompetenc kadra, ki je dejaven na tem področju.

CILJI:

Cilj ustanovitve mreže komunikatorjev v občinah in javnih zavodih je predvsem, ne pa izključno:

dvig kompetenc komunikatorjev v občinah in javnih zavodih,

oblikovanje programa izobraževanj za začetnike in bolj izkušene, glede na želje in potrebe zaposlenih,

nabor dobrih praks komuniciranja,

izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– in posledično boljša odzivnosti in bolj sodobni pristopi občin članic SOS, ko gre za stike z javnostmi, predvsem z mediji.

KOMU JE MREŽA NAMENJENA:

Strokovni sodelavci občin, ki opravljajo delovne naloge stikov z javnostmi, direktorji občinskih uprav in županje/župani, ki stike z javnostmi vršijo sami in so zainteresirani za nadgradnjo kompetenc na tem področju.

V mrežo se lahko tudi vključi osebje javnih zavodov občin, ki te naloge opravlja za javni zavod.

PRINCIP DELA:

Po zaključenem zbiranju interesa za članstvo v mreži bo sledil sklic prvega sestanka, na katerem se bo poleg zgoraj naštetih predvidenih aktivnosti opredelilo specifične potrebe po nadgrajevanju znanja in veščin občinskih komunikatorjev v tekočem letu.

Želja SOS je ustvariti tak način dela znotraj mreže, da se bo sestajala npr. 1 X mesečno v obliki platforme za vzajemno učenje, SOS pa bo nudil digitalno orodje in strokovno podporo delovanju mreže.

Delo znotraj mreže ne bo strogo formalizirano, prav tako pa se bodo način dela in aktivnosti mreže prilagodile željam in potrebam njenih članic in članov.

POZIV ZA IZKAZ INTERESA:

Strokovni sodelavci občin, ki opravljajo delovne naloge stikov z javnostmi, direktorji občinskih uprav in županje/župani, ki stike z javnostmi vršijo sami in so zainteresirani za nadgradnjo kompetenc na tem področju, osebje javnih zavodov občin, ki te naloge opravljajo za javni zavod ali drugi zainteresirani zaposleni v občinskih upravah in javnih zavodih občin, ki jih delo na področju stikov z javnostmi zanima, lahko izkažejo interes za sodelovanje z oddajo spletne IZJAVE O PRISTOPU K MREŽI.

Izpolnjeno izjavo lahko pošljete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, do 9. 2. 2021. Po preteku tega datuma bomo v kratkem organizirali prvo srečanje mreže.

 

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: