• Domov
  • Dogodki
  • Praktična delavnica – Cene komunalnih storitev-kako brati primerjalne analize v okolici Ljubljane

četrtek 26.5.2016 ob 10:00 do 1:00

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na PRAKTIČNO DELAVNICO CENE KOMUNALNIH STORITEV – KAKO BRATI REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE.

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa smo za vas pripravili delavnice, na katerih bomo na primerih pokazali kako v praksi uporabiti podatke, ki jih nudi primerjalna analiza, kako brati rezultate primerjalne analize in pojasnili, kako posamezni dejavniki izvajanja storitev vplivajo na stroške in ceno oskrbe s pitno vodo. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi, bodo pred delavnicami prejele poročila o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014.

Delavnice bomo organizirali:

  • 26. 5. 2016 v okolici Ljubljane ob 10.00 uri
  • 30.5.2016 v okolici Nove Gorice ob 13.00 uri in
  • 1.6.2016 v okolici Maribora ob 10.00 uri (mikrolokacije bomo določili glede na prijavljene občine – prejeli boste obvestilo)

Delavnice bodo trajale predvidoma 2 uri, po tem je predviden čas za razpravo, vprašanja in podrobnejša pojasnila.

Ker bi se na delavnicah želeli osredotočiti na konkretne primere in omogočiti aktivno sodelovanje udeležencev, je število prostih mest za posamezno delavnico omejeno na 20 oseb. Prav zaradi omejitve mest in lažje določitve vam najbližje lokacije vas vabimo, da si udeležbo na delavnici, ki je najbližje vaši občini, zagotovite s preliminarno prijavo – prijavnica se nahaja TUKAJ, skupaj z vabilom. Na prijavnici prosimo označite želeno lokacijo oz. termin. Udeležba je brezplačna!

Izpolnjeno prijavnico nam lahko posredujete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, po faksu na 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, najkasneje do srede, 25. 5. 2016.