• Domov
  • Dogodki
  • Predstavitev aktualnih programov s področja upravljanja voda

četrtek 20.1.2022 ob 10:00 do 12:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije organiziramo brezplačno PREDSTAVITEV AKTUALNIH PROGRAMOV S PODROČJA UPRAVLJANJA VODA, dne 20. 1. 2022 med 10.00 in 12.00, preko spletnega orodja Zoom 

Predstavljena bosta osnutka Načrta upravljanja voda s Programom ukrepov, ki sta od 16. 12. 2021 v polletni javni obravnavi in osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo, za katerega je javna obravnava potekala v obdobju 16. 9. 2021 do 18. 10. 2021 in je že zaključena. Za operativni program tečejo nadaljnji postopki za potrditev dokumenta s strani Vlade RS. Za Načrt upravljanja voda pa je Ministrstvo za okolje in prostor odprlo javno obravnavo, občine pa so vabljene, da sodelujejo v postopku in podajo predloge in pripombe na dokument. Ministrstvo si še posebej želi sodelovanja z občinami pri pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje stanja voda. Cilji stanja voda so predpisani v Okvirni vodni direktivi in povzeti v Zakonu o vodah, v katerem je tudi delitev pristojnosti in nalog glede upravljanja voda med državo in občinami. Naloge se pogosto prepletajo in le s vključevanjem občin in sodelovanjem občin in države bodo vsa vodna telesa v Sloveniji do leta 2027 dosegla dobro stanje voda.

Na podlagi zgoraj navedenih razlogov in z željo zagotoviti čim večjo informiranost in vključenost lokalnih skupnosti, ko gre za programe  na področju voda, organiziramo predstavitev z naslednjim programom:

 

 

10.00 – 12.00 Uvodni pozdrav Bojan Dejak, generalni direktor, Direktorat za vode in investicije
Predstavitev osnutka Načrta upravljanja voda za obdobje 2022-2027 ter osnutka dopolnitve Programa ukrepov dr. Tanja Mohorko, Direktorat za vode in investicije
Predstavitev osnutka Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 mag. Alenka Mojca Gornik, Direktorat za vode in investicije
Razprava

Za lažjo pripravo na predstavitev aktualnih programov s področja upravljanja voda, udeleženkam in udeležencem predlagamo pregled naslednjih gradiv:

Osnutka Načrta upravljanja voda za obdobje 2022-2027 ter osnutek dopolnitve Programa ukrepov, v javni obravnavi do 16. 6. 2022

Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027, postopek javne obravnave že zaključen, dokument je dopolnjen in v nadaljnjih postopkih sprejema

 

Predstavitev je namenjena predstavnicam in predstavnikom občinskih uprav, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjenimi dokumenti.

Vabilo za tiskanje

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: