• Domov
 • Dogodki
 • Spletna predstavitev APLIKACIJE ZA VIZUALIZACIJO OBČINSKIH PODATKOV

Sreda 8.12.2021 ob 10:00 do 11:30

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Upravljanje s podatki povečuje transparentnost, preglednost in je orodje za racionalne in utemeljene odločitve. Preglednost podatkov zmanjšuje tveganja, oziroma le-ta izpostavi in omogoča argumentirane odločitve. Ker se zavedamo pomembnosti odločanja na podlagi preglednih in natančnih podatkov, smo v Skupnosti občin Slovenije za občine pripravili orodje za vizualizacijo občinskih podatkov.

Na SOS smo:

 • zbrali podatke o proračunih občin od leta 2007 do danes
 • zagotovili osveževanje podatkov enkrat mesečno, kar zagotavlja natančnost in ažurnost podatkov
 • podatke o proračunih razdelili v vse tri klasifikacije (ekonomsko, funkcijsko in programsko)
 • pripravili iskalnih po proračunskih postavkah

Aplikacija omogoča:

 • da odgovorite na vprašanja: Koliko investicij (za lažjo primerjavo je omogočen pregled podatkov na prebivalca) so imele primerljive občine? Koliko prihodkov iz posamezne kategorije (NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva…) so imele primerljive občine? Ali lahko naša občina izboljša prihodkovno stran?
 • omogoča izračun primerne porabe in primernega obsega sredstev za različne višine povprečnine (aplikacija omogoča izračun prihodkov iz dohodnine ob različni povprečnini)
 • omogoča analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka)
 • enostaven prikaz (proračuna) za pomoč pri pripravi zaključnih računov
 • prikaz strukture prebivalcev
 • pregled prihodkov in odhodkov
 • izračun stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin

Vabilo s programom – vizualizacija občinskih podatkov 8.12

Pregled investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev v letu 2020 vseh slovenskih občin po programski klasifikaciji

 

 

Prikaz strukture vseh prihodkov za vse občine za leta 2020, 2019, 2018

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: