• Domov
  • Dogodki
  • Predstavitev osnutka akcijskega načrta za krožni turizem

četrtek 11.4.2019 ob 10:00 do 13:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

V projektu CircE smo prišli do točke priprave Akcijskega načrta, katerega osnutek bo SOS predstavil zainteresiranim deležnikom v četretek, 11.4.2019 v Ljubljani. SOS se v projektu CircE osredotoča na potenciale krožnega turizma. V preteklem obdobju smo prepoznali priložnosti pa tudi ovire, ki bremenijo preboj na tem področju. Zato smo izhodišča za akcijski načrt strnili v tri poglavja:

  1. Priporočila ministrstvom, ki na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ključnega izvedbenega dokumenta, ki predstavlja prednostne cilje, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU, pripravljajo razpise s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020.
  2. Priporočila za izboljšanje sistema javnega naročanja, tako z vidika zakonodajnih okvirjev, kot zagotavljanja podpornega okolja, saj je bilo prav javno naročanje izpostavljeno kot ena ključnih ovir za prehod v krožno gospodarstvo.
  3. Pilotna izvedba razpršenega hotela s prenosom prakse projektnega partnerja Regije Lombardija iz Italije.

Na sestanku vam bomo po tem vrstnem redu vsebine predstavili, nakar bomo dali besedo vam, da z nami delite vaše mnenje in morebitne dodatne predloge. Sestanek bo potekal v četrtek, 11. aprila ob 10.00 uri, v prostorih MOP, Dunajska 21, Ljubljana (sejna soba v podhodu). Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, do torka, 9. aprila.

Vabilo na 6. srečanje deležnikov


Nazadnje posodobljeno: