• Domov
  • Dogodki
  • Predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028

Petek 17.3.2023 ob 9:00 do 12:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave organizira spletno predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-208 (v nadaljevanju PUN 2023-2028). Predstavitev je namenjena vsem zaposlenim na občinam, ki želijo prisluhniti predvsem področnim ukrepom za občine in občinske javne službe.

Uredba z vsemi prilogami je na voljo na tej povezavi. Do 25. 03. 2023 bo potekala javna razgrnitev PUN 2023-2028 na portalu e-Demokracija. Za organizacijo javne razgrnitve in javne razprave predloga PUN 2023-2028 se MNVP odločilo že pred samim sprejetjem Uredbe o PUN 2023-2028 na Vladi Republike Slovenije.

Ker je PUN 2023-2028 obsežen dokument predlagamo, da preučite tehnična navodila za pregled dokumentov, ki jih najdete na tej povezavi. Vsi varstveni ukrepi, vezani na občine, so podani v Prilogi B. V stolpcu »odgovorni nosilci« lahko sortirate vse vrstice, kjer je nosilec izvedbe ukrepov občina. Na podlagi območja Nature 2000, ki je navedeno v stolpcih B-D (obarvano oranžno), pa lahko sklepate, kateri od ukrepov se nanaša na vašo občino, na podlagi tega katera območja Nature 2000 se prostorsko prekrivajo z vašo občino.

Se vidimo!

Z nami bodo naslednji P R E D A V A T E L J I

  • Andrej Bibič, Sektor za ohranjanje narave, MNVP,
  • Ida Jelenko Turinek, koordinatorka priprave PUN, Sektor za ohranjanje narave, MNVP,
  • Martina Kačičnik Jančar, vodja odseka za biotsko raznovrstnost, ZRSVN.

URADNO VABILO Z DNEVNIM REDOM – tukaj.

Do spletne prijavnice dostopate spodaj. Prijave zbiramo do 15.3.2023 do 14.ure.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.