• Domov
  • Dogodki
  • Predstavitev projekta “FISKALNA KAPACITETA OBČIN”

Sreda 3.3.2021 ob 14:30 do 16:30

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na spletni dogodek in predstavitev rezultatov projekta “FISKALNA KAPACITETA OBČIN”, ki bo potekal v sredo, 3. marca 2021, s pričetkom ob 14.30 uri v spletni predavalnici.

Kljub temu, da delež dohodnine predstavlja daleč najvišji vir občin (v povprečju znaša kar 63,76 % od tekočih prihodkov), obstaja zakonsko določen nabor prihodkov, ki jih občine imajo in ki potencialno lahko predstavljajo znaten vir za pokrivanje določenih izdatkov. Na omenjen spekter potencialnih finančnih virov občin, njihovo višino in razlike med občinami, se je osredotočila projektna skupina v sklopu projekta »Fiskalna kapaciteta občin«.

Ugotovili so, da so občine različno uspešne pri ustvarjanju različnih virov prihodkov (neodvisno od velikosti po št. prebivalcev in velikostjo v km2). Pri tem so ločili vire na tiste, ki jih občina lahko sama (so)določi in tiste, ki jih ne more. V opazovanem obdobju (2007-2018) so s pregledom vseh virov za vse občine v Sloveniji ugotovili da:

  • je NUSZ najvišji vir tekočih prihodkov občin, ki ga določajo same (NUSZ za pravne osebe predstavlja 7,81 %, NUSZ za fizične osebe pa 3,05 % od vseh tekočih prihodkov);
  • je komunalni prispevek naslednji vir, ki ga občine same določajo, pri čemer nastajajo izjemne razlike v zaračunavanju, (3,11% tekočih prihodkov);
  • se občine precej razlikujejo pri zaračunavanju občinskih taks, kar 89 občin pa sploh nima prihodkov iz tega naslova;
  • je pri virih, ki jih (so)določajo občine možno zaznati večje razlike med občinami (če opazujemo višino vira na prebivalca), kot pri tistih, ki so vnaprej zakonsko določeni.

Rezultate projekta in kako lahko razumemo ugotovitve projekta z vidika fiskalne avtonomije in glede na različno administrativno kapaciteto občin, bosta predstavila dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje in izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik iz Fakultete za družbene vede.

Na dogodku bodo prisotni tudi Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, Urška Ban, državna sekretarka in dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo.

Vljudno vabljeni!

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: