• Domov
  • Dogodki
  • Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Ponedeljek 14.12.2015 ob 11:00 do 2:00

4 Šubičeva ulica, Ljubljana, Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo ponedeljek, 14. decembra 2015 ob 11.00 uri v veliki dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Pripravljeni predlog uredbe pa pomeni posledično tudi spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Vsebine predmetnih predpisov bo predstavila mag. Nataša Vodopivec iz Direktorata za okolje/Sektor za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor.

Predstavitev je namenjena vsem slovenskim občinam oz. njihovim zaposlenim, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujete z določbami teh predpisov.

Udeležba je brezplačna, zaradi lokacije dogodka pa so obvezne predhodne prijave na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 11.12.2015 s priloženo prijavnico.

Vabilo in  Prijavnica.