četrtek 8.11.2018 ob 10:00 do 14:00

Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet namenjen predstavitvi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18), ki bo potekal v četrtek, 8. novembra 2018 v Trzinu.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, vsem, ki sodelujete v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja, nosilcem urejanja prostora v organih lokalnih skupnosti ter vsem zainteresiranim.

Na posvetu bodo predavali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, ki so sodelovali pri pripravi podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega Gradbenega zakona.

VABILO s programom.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: