Torek 25.9.2018 ob 8:30 do 16:00

Kongresni center Brdo, Predoslje, Kranj, Slovenija
Dogodek je brezplačen

Na zaprosilo MOP objavljamo vabilo na konferenco, ki je namenjena tudi občinam.

Konferenca LUMAT “PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM” bo osredotočena na vlogo celostnega prostorskega in regionalnega planiranja ter na pomen urbane prenove pri spopadanju z izzivi širitve urbaniziranih območij in zmanjševanju porabe zemljišč. Razširitev območij pozidave je bila izpostavljena kot eden od ključnih razvojnih problemov zadnjega obdobja, cilji zmanjšanja pozidave zemljišč pa so določeni tako, da bodo do leta 2050 dosegli ničelno pozidavo (cilji tako v EU kot na nivoju držav članic).

Da bi dosegli zastavljene cilje na področju trajnostne rabe tal 2050, bodo prihodnje rešitve morale vključevati ukrepe za kompenzacijo in druge ukrepe okoljskega upravljanja. Nekateri izmed njih se že izvajajo v različnih evropskih regijah. Za uresničitev teh ciljev projekt LUMAT poudarja pomen ukrepov, ki se izvajajo znotraj funkcionalnih urbanih območij in krepitev regionalne ravni prostorskega načrtovanja, ki je v mnogih državah uspešna praksa, v nekaterih primerih pa se ta stopnja uveljavlja.

Dogodek je namenjen širšemu krogu strokovnjakov in odločevalcev (na lokalni in regionalni ravni). Konferenca ne bo predstavljala izključno dosežkov projekta, temveč bo, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, naslavljala prostorske problematike v želji po promociji hitrejše in zlasti pravočasne obnove že zgrajenih območij.
Dobre prakse in rešitve bodo predstavili partnerji LUMAT in drugi vabljeni govorniki.

Vabilo s programom

Prijave na konferenco – prek spletnega obrazca.

 


Nazadnje posodobljeno: