• Domov
  • Dogodki
  • PREDSTAVITEV STROKOVNE PODLAGE ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA

Sreda 20.1.2021 ob 10:00 do 12:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Skupnost občin Slovenije vas vabi na predstavitev z naslovom PRIMERJALNA ANALIZA CEN KOMUNALNIH STORITEV 2019: STROKOVNA PODLAGA ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA, ki bo v sredo, 20. 1. 2021 ob 10.00 preko spletnega kanala Zoom.

Občine ste odgovorne za trajno in nemoteno zagotavljanje komunalnih storitev in pristojne za določanje cen komunalnih storitev. Občine se o cenah komunalnih storitev odločate na podlagi elaboratov, ki jih skladno z Uredbo MEDO predložijo izvajalci javnih služb. Pri tem se soočate s ključnim vprašanjem, kateri stroški izvajalca in v kakšni višini so dejansko upravičeni. S strokovnega stališča je nesporno, da je pri tem treba upoštevati specifične pogoje izvajanja storitev na posameznem oskrbovalnem območju, v praksi pa pogosto nastane problem v tem, kako zagotoviti potrebne podatke in presoditi učinkovitost posameznega izvajalca.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi organizacijami občin SOS, ZOS in ZMOS kontinuirano izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen.

Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2019 in zajema področje oskrbe s pitno vodo,  odvajanje in čiščenje odpadne vode, in ravnanje z odpadki. Objavljena je na spletni strani SOS.

Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi ste že prejele poročila o izvajanja posamezne javne službe, ki omogočajo celovit pogled na pogoje in stroške izvajanje posamezne javne službe v slovenskem prostoru. Ti podatki nudijo strokovno podlago za presojo upravičenih stroškov posameznega izvajalca.

Na predstavitvi bomo predstavili rezultate primerjalne analize za leto 2019, pokazali, kakšne podatke nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabite pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in presoji upravičenih cenah storitev.

Predviden program predstavitve:

10.00 – 10.15 Uvodni pozdrav organizatorja Leo Kremžar, predstavnik Skupnosti občin Slovenije v usmerjevalni skupini projekta
10.15 – 11.15 Predstavitev rezultatov primerjalne analize cen komunalnih storitev za leto 2019 in možnosti uporabe za občine mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe in vodja projekta
11.15 – 12.00 Vprašanja in odgovori

Posvet je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanjem pogojev izvajanja in s cenami občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: