Sreda 13.6.2018 ob 10:00 do 13:00

Maistrova ulica 10, Ljubljana, Slovenija
Dogodek je brezplačen

V skladu z novelo Zakona o lokalnih volitvah ZLV-J, sprejeto novembra 2017, bo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije v juliju razpisal redne lokalne volitve 2018.  Da bi občinam kar najbolj temeljito predstavili obveznosti, ki jih še čakajo pred razpisom volitev, organizira Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Državno volilno komisijo in Ministrstvom za notranje zadeve strokovni posvet o pripravah na redne lokalne volitve.

Poleg že omenjene novele ZLV-J so bile od zadnjih rednih lokalnih volitev uveljavljene še nekatere druge novosti, ki jih bodo predstavniki treh državnih organov predstavili na posvetu. Podrobnosti so v priloženem programu.

Strokovni posvet bo v sredo, 13. junija 2018 ob 10.00 uri v sejni dvorani (pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

 

Tukaj najdete:

Prosimo, da prijavnico pošljete čim prej na naslov vesna.pest@gov si, saj je število udeležencev omejeno s kapacitetami dvorane. Kotizacije ni!