Petek 6.3.2015 ob 10:00 do 2:00

V petek, 6.3.2015 bo potekala seja Komisije za prostor pri SOS s pričetkom ob 10.00 uri. Seja bo potekala v prostorih Tkalke, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, pred tem pa se bodo vsi zainteresirani sestali na naslovu Partizanska 21 (Mobilnostni center Maribor), od koder bomo začeli študijski ogled mesta k točki začasne rabe prostora. Na dnevnem redu predlaga naslednja vsebinska poglavja: začasna raba prostora na primeru mesta Maribor (ogled primerov in predstavitev vsebin), brifing članov delovnih skupin in ministrstva za oblikovanje prostorske zakonodaje, problematika geodetskih podatkov in GIS podpore v prostorskem načrtovanju, problematika parcelacij ter povzemanje dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (evidenca MKGP) v prostorske akte občin.

V kolikor vas vsebinska poglavja zanimajo in bi se želeli seji komisije priključiti vas vabimo, da nam vašo prisotnost sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 2.3.2015.

 


Nazadnje posodobljeno: