Petek 20.11.2015 ob 9:00 do 1:00

10 Mestni trg, Šentjur, Slovenija

Seja komisije za GJS pri SOS bo potekala v petek, 20.11.2015, ob 9.00 uri v prostorih občine Šentjur. Na dnevnem redu bo Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o določitvi občutljivih območij in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

V kolikor bi se seje želeli udeležiti tudi ne-člani vas prosimo, da nas predhodno o tem obvestite na barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 19.11.2015 zaradi prostorskih omejitev.