Sreda 24.6.2015 ob 10:00 do 1:00

12 f Ljubljanska cesta, Trzin, Slovenija

Dne 24.6.2015 bo od 10.00 ure dalje v v dvorani Marjance Ručigaj – Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin, potekala 3. seja predsedstva SOS. Seja bo posvečena razpravi o ukrepih za nižanje stroškov občin, predlogu Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ter uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Ne vozi se sam

Imate prosto mesto v avtomobilu?
Razdelite si stroške in uživajte v dobri družbi.
Dogodek je že potekel.