Petek 16.9.2016 ob 10:00 do 12:00

21 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenia

Delovna skupina za odprte podatke se bo sestala dne 16. 9. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo. Sestanek bo predvidoma trajal do 12.00 ure.  Predstavniki MJU bodo predstavili dosedanje aktivnosti ministrstva na področju odpiranja podatkov javnega sektorja in delovno verzijo portala odprtih podatkov, predstavniki občin pa svoje dosedanje aktivnosti na tem področju. Predvideno je, da bi pripravili tudi predlog kratkoročnih aktivnosti za skupni akcijski načrt odpiranja podatkov.

Več aktualnih informacij o aktivnostih MJU (STIPS) na področju odpiranja podatkov (ZDIJZ-E)  najdete na spletni strani MJU; http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/


Nazadnje posodobljeno: