četrtek 21.5.2015 ob 3:00 do 5:00

21 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija

Vlada Republike Slovenije se je na seji dne 16. 4. 2015 seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno pravo o napredku ministrstev pri znižanju stroškov občin na podlagi 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, podpisanega dne 29. 1. 2015 med vlado in reprezentativnimi združenji. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta v aprilu in začetku maja opravili pogovore z vsemi ministrstvi, ki so pristojna za nabor predpisov, katerih spremembe so predlagala združenja občin. Ker želijo o dosedanjih aktivnostih in rezultatih seznaniti predstavnike združenj občin, je sklican sestanek v četrtek, 21. maja, kjer bodo prisotni tudi predstavniki vodstva SOS.


Nazadnje posodobljeno: