Sreda 11.3.2015 ob 10:00 do 12:00

19 Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenija

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli vabilo na sestanek v zvezi z roki za uveljavitev predpisov po seznamu prioritetnih področij za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave administrativnih ovir. Ker so v vabilu navedli, da bi se želeli dogovoriti o drugačnih rokih oz potrditi te, ki izhajajo iz normativnega programa, smo na SOS v imenu vseh združenj občin v odgovor posredovali protestni dopis, s katerim smo zahtevali, da na sestanku poteka pogovor o sistemskih spremembah in da ne pristajamo na drugačne roke, kot je s sklepom določila Vlada RS in v skladu z zavezo pristojnih ministrstev. Ob tem smo navedli, da se sestanka združenja ne bodo udeležila, v kolikor bo tema prestavitev rokov.

S strani MOP smo prejeli odgovor, kjer med drugim navajajo, da želijo na sestanku tvornega dialoga tako o vsebinskih vidikih sistemskih sprememb za znižanje stroškov občin, kot o njihovi organizacijski in izvedbeni plati.

V skladu z navedenim se bo vodstvo SOS udeležilo sestanka, ki bo potekal v sredo, 11.3.2015 ob 10:00, v prostorih Direktorata za prostor, graditev in stanovanja.