• Domov
  • Dogodki
  • Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi

četrtek 3.2.2022 ob 10:00 do 12:30

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi. V decembru 2021 sprejet ZUreP-3 prinaša zakonodajne izboljšave, ki omogočajo vzpostavitev in vzdrževanja reda na tem področju. Prejšnji Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) je v sistem prostorskih aktov že prinesel Odlok o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK). ZUreP-3 razširja in natančneje specificira nabor posegov v prostor, ki se lahko urejajo s tem odlokom, uvaja pa tudi nekoč že poznan mehanizem njihove priglasitve na občini.

DNEVNI RED:

Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji tematski sklopi:

  • vloga in namen odloka o urejenosti naselij in krajine v sistemu občinskih prostorskih izvedbenih aktov
  • načrtovanje in dovoljevanje posegov, ki se urejajo s tem odlokom, v odnosu do zasebne lastnine
  • aplikacija skupnih pravil/določb glede prostorskega načrtovanja na ta odlok
  • postopek priprave in sprejetja odloka ter relacija do t. i. sorodnih predpisov in nosilcev urejanja prostora
  • izvajanje posegov v prostor, ki se jih načrtuje s tem odlokom: gradbeno dovoljenje, prijava začetka del, priglasitev ali nič od tega?
  • inšpekcijski nadzor nad posegi v prostor, načrtovanimi z odlokom

O PREDAVATELJU:

Luka Ivanič, univ. dipl. iur. Od leta 2002 zaposlen na prostorskem resorju, kjer je v okviru takratnega Ministrstva za infrastrukturo in prostor v letih 2012 – 2014 vodil Službo za urejanje prostora na lokalni ravni, na Ministrstvu za okolje in prostor pa v letih 2015 – 2020 Službo za sistem okolja in prostora. Sedaj je zaposlen na Ministrstvu za pravosodje, v Direktoratu za civilno pravo, kjer se ukvarja predvsem s stvarnim in zemljiškoknjižnim pravom. Tretji mandat je član sveta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, od tega je bil skoraj dva polna mandata njegov predsednik.

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

VABILO za tiskanje.

Prijazno vabljeni k prijavi in udeležbi!

Prijavnica

Dogodek je že potekel.

Nazadnje posodobljeno: