Sreda 24.4.2019 ob 9:30 do 12:30

Dogodek je brezplačen

Objavljamo vabilo na delavnico z naslovom Skladnost e-storitev z Uredbo eIDAS, ki bo 24. aprila 2019 med 9.30 in 12.30 v Veliki dvorani Generalnega sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva ulica 27, Ljubljana.

Uredba EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (eIDAS) predstavlja pravno podlago za zagotavljanje varnih čezmejnih elektronskih transakcij v državah članicah EU. Uredba odpravlja obstoječe ovire pri elektronski identifikaciji uporabnikov iz tujine in s pogoji za vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije daje podlago za varnejše elektronsko poslovanje znotraj EU.

Od 29. septembra 2018 mora večina javnih e-storitev v Sloveniji prepoznati tuja priglašena sredstva elektronske identifikacije, na primer nemško osebno izkaznico. Namen delavnice je predstaviti, kako lahko ponudniki storitev dosežejo prepoznavanje teh sredstev, kakšna infrastruktura je bila v ta namen vzpostavljena v Sloveniji (storitev SI-PASS, vozlišče eIDAS), katere so zahteve Uredbe eIDAS glede čezmejne identifikacije uporabnikov e-storitev in kakšne načrte z e-identiteto ima Slovenija. Na delavnici bodo svoje izkušnje predstavili tudi ponudniki javnih e-storitev, ki so že vključene v infrastrukturo.

Zaradi omejenega števila mest so prijave obvezne. Vaše prijave pričakujejo na elektronskem naslovu info@e5.ijs.si do 19. aprila 2019.

Aktivnost sofinancira EU v okviru projekta “Slovensko vozlišče eIDAS in integrirane storitve” iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Podrobnejše informacije o projektu so objavljene na spletni strani http://cef.si-pass.si.