Sreda 24.8.2016 ob 9:00 do 12:00

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v skladu s sprejetim sklepom Vlade RS sklicujemo skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS ter ostalih zainteresiranih strokovnjakov iz občin, ki se ukvarjajo s področjem urejanja NUSZ, ki bo potekala v sredo, 24.8.2016 ob 9.00 uri v Ljubljani. Namen sestanka je oblikovanje skupnega stališča in priprave sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.