četrtek 24.10.2019 ob 10:00 do 14:00

Ljubljanska cesta 12f, Trzin, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor organizira informativni posvet na temo stanovanjskega zakona in stanovanjske politike v občinah.

V sklopu posveta bodo predavatelji govorili o naslednjih temah:

  • Predstavitev osnutka novega stanovanjskega zakona
  • Najemna razmerja – ureditev po stanovanjskem zakonu, splošne značilnosti pogodbe, dogovori glede vlaganja v nepremičnino, izredna dodelitev neprofitnega stanovanja
  • Najpogostejša vprašanja in najpogostejše dileme občin
  • Izterjava neplačanih najemnin in obratovalnih stroškov najemnika, s poudarkom na osebnih stečajih

Vabljeni v četrtek, 24. oktobra 2019,  s pričetkom ob 10.00 uri v dvorano Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

Vabilo.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.