• Domov
  • Dogodki
  • Strokovno srečanje – Pametna mestna platforma UM

Sreda 12.6.2019 ob 9:00 do 11:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Skupnost občin Slovenije in Univerza v Mariboru vljudno vabita na drugo strokovno srečanje pilotno-izvedbenega projekta UM:CPMS – Pametna mestna platforma Univerze v Mariboru, v okviru katerega bo predstavljen mednarodni standard ISO 37120/37122 v pilotnem ekosistemu pametnih mest in skupnosti, ki bo potekalo 12. 6. 2019, od 9.00 do 11.00 ure v prostorih Medicinske fakultete v Mariboru, Taborska ulica 8.

Standardi ISO predstavljajo mednarodno soglasje o najboljših praksah delovanja na številnih področjih. Mesta in skupnosti se danes in se bodo tudi v prihodnje soočala z izjemno kompleksnimi in večstranskimi izzivi. ISO 37120 z opredeljenimi 19-timi področji pomaga mestom in skupnostim sistematično opredeliti ustrezne cilje trajnostnega razvoja in vzpostaviti strategije za njihovo doseganje. Podaja indikatorje uspešnosti zagotavljanja storitev v mestih in dvigovanja kakovosti življenja njihovih prebivalcev, in je podlaga tudi za opredeljevanje ciljev in indikatorjev razvoja pametnih mest in skupnosti, ki jih prepoznava ISO 37122. Gre za globalna standarda, ki omogočata zbiranje, vrednotenje in primerjavo podatkov različnih mest. Ponujata učinkovite metode vodenja, najnovejše tehnologije in prakse, ki mestom pomagajo izboljšati kakovost življenja prebivalcev in doseganje okoljskih ciljev, hkrati pa spodbujata inovacije ter rast in razvoj v smeri krepitve pametnih mest in skupnosti.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne in sicer z obrazcem na tej povezavi: e-obrazec UM:CPMS

Vabilo s programom