Petek 9.10.2020

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Skupnost občin Slovenije vabi na študijsko ekskurzijo na sosednjo Avstrijsko Koroško, zvezno deželo na jugu Avstrije, pod strokovnim vodstvom prof. Janeza Koželja, mestnega arhitekta in podžupana MO Ljubljana. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Skozi izbrana avstrijska mesta (Možberk, Zorbce, Oberdrauburg, Šmohor-Preseško jezero) se bomo v sklopu študijske ekskurzije zapeljali in si na samih lokacijah podrobneje ogledali različne, a zgledne trajnostne urbane prakse kot tudi prakse izvajanja urbanih politik in programov, ob ogledu katerih bomo spoznali, s katerimi izzivi se danes sooča avstrijski urbani razvoj in kako jih rešuje.

Cilj študijske ekskurzije je prenos najboljših možnih praks s področja načrtovanja in urejanja urbanega prostora z okolico na avstrijskem Koroškem s fokusom na trajnostnem razvoju prostora ter izboljšavi kriterijev in meril na področju obveščanja in oglaševanja, vzdrževanja (mestnega) zelenja ter nevzdrževanih objektov – ruševin.

 

Prijavnica

PRIJAVA
-Udeležba je plačljiva (35€/osebo), ddv vključen. Prijavite se lahko do petka, 2. 10. 2020 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest v obrazcu spodaj. V primeru tehničnih težav prijave sprejemamo tudi na info@skupnostobcin.si s pripisom “Prijava na Študijsko ekskurzijo na Avstrijsko Koroško”, kamor pošljete izpolnjen obrazec, ki ga najdete pod prijavnico ("izpolnite obrazec ročno").
-Prednost pri prijavi imajo članice in člani Strateške delovne skupine za pripravo odloka o izgledu naselij in urejanje krajine.

IZPOLNITEV PRIJAVNICE
-Prazna polja v prijavnici označite z /, oz. ponovite e-mail, kjer je potrebno.
-Izpolnjeno prijavnico v pdf formatu natisnite, podpišite in ožigosajte ter jo pošljite nazaj na ana.plavcak@skupnostobcin.si

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
-Seznanjamo vas, da bomo vaše osebne podatke na izpolnjeni prijavnici uporabili za namen informiranja glede same strokovne ekskurzije. Več o tem lahko preberete v zavihku varstvo osebnih podatkov in politiki zasebnosti SOS, ki je objavljen na spletni strani SOS.

Nalagam obrazec
V primeru težav, lahko izpolnite obrazec ročno. Navodila za potrditev najdete na njem.