Petek 27.11.2015 ob 9:00 do 4:00

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 27.11.2015 organizira Turnir socialnih inovacij, na katerem se bodo predstavila inovativna podjetja, socialni inovatorji in socialna podjetja s svojimi socialnimi inovacijami, ki bodo predvsem namenjene reševanju specifičnih družbenih izzivov, ter lahko na eni strani pomenijo razvoj nišnih trgov za socialna podjetja na lokalni ravni in tudi širše, na drugi strani pa lahko predstavljajo ogromen potencial za ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest v lokalnem okolju ter njihovo stabilno rast tudi na dolgi rok.

Ker so občine eden od najpomembnejših partnerjev na lokalni ravni, ki lahko sodelujejo s tovrstnimi podjetji bodisi z zagotavljanjem infrastrukturnih (prostorskih) pogojev, bodisi aktivno v partnerskih projektih z namenom identifikacije potreb in ustvarjanja rešitev za te izzive. Občine so vabljene  k sodelovanju na način, da posredujejo ministrstvu predvsem izzive, za katere je mogoče s socialnimi inovacijami najti zanje rešitve in jih ustrezno razviti v produkte oziroma storitve, s katerimi lahko zadovoljimo potrebe določenih ciljnih populacij, predvsem na naslednjih področjih:

  • Kreiranje delovnih mest;
  • Kvaliteta življenja (vključno s prehransko samooskrbo) in zdravje;
  • Trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost;
  • Rešitve na področju begunske problematike;

Za najboljše socialne inovacije bodo podelili tudi nagrade. Z namenom, da bi spodbudili čim bolj inovativne koncepte in možnost njihovega nadaljnjega razvoja do končnega produkta/storitve, pa želijo vse delujoče in družbeno odgovorne subjekte/partnerje na lokalni ravni, povabiti tudi k donacijam, ki jih bodo (poleg prispevka države) dodelili v obliki nagrad za socialne inovacije.

Vsi, ki ste v svojem okolju iodentificirali družbene potrebe in želite prispevati k iskanju odgovora ter ste tudi pripravljeni donirati za ta namen, ste vljudno vabljeni, da  posredujete svoje prispevke na elektronske naslove:
Krunoslav.Karlovčec@gov.si
Gregor.Černoga@gov.si
Nena.Dokuzov@gov.si