• Domov
  • Dogodki
  • Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti

Sreda 26.1.2022 ob 10:00 do 13:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Trend gorskega kolesarstva postaja na razgibanih območjih občin vedno bolj aktualen in priljubljen. Z naraščajočim trendom je povezano tudi razvijanje športno turističnega potenciala ter priložnosti za pridobivanje sofinancerskih sredstev iz različnih virov. Za uspešen in optimalen razvoj dejavnosti je potrebna obravnava različnih uporabnikov prostora, vplivov na (varovano) naravno okolje, ter (pomanjkanja) pomožne infrastrukture na razgibanem območju.

Da bi se seznanili s področjem gorskega kolesarjenja v Sloveniji, Skupnost občin Slovenije organizira posvet za vse odločevalce, soodločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni, da se seznanijo z načrtovanjem, urejanjem in upravljanjem gorsko-kolesarskih poti za vse rekreativne in ljubiteljske uporabnike.

Kakšne so usmeritve nosilcev urejanja prostora? Čemu namenjati pozornost pri urejanju infrastrukture na varovanih območjih (Natura 2000, vodna zemljišča, varovani gozdovi, ipd.)? Kako razviti uspešen gorsko-kolesarski produkt? Kako urejati in upravljati MTB (Mountain Bike) Park?

Na takšna in podobna vprašanja bo odgovorjeno v okviru posveta.

Predlagan DNEVNI RED:

  • Predstavitev področne zakonodaje
  • Načrtovanje infrastrukture gorsko-kolesarskih poti na varovanih območjih
  • Urejanje in upravljanje Robidišča
  • Upravljanje občinskega premoženja gorsko kolesarskih poti (Občina Kočevje, Občina Ajdovščina)

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Vabilo z govorci za tiskanje.

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

Prijavnica

Dogodek je že potekel.