• Domov
 • Dogodki
 • ZAPOLNJENO! Upravljanje podatkov javnega sektorja, odprti podatki in portal OPSI

Torek 13.4.2021

Dogodek je brezplačen

Danes, 8.4. smo prejeli informacijo MJU, da prijave za 13.4. niso več možne, saj je termin že polno zaseden. 

****

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v državni upravi in organih lokalne skupnosti, ki so uredniki portala OPSI, pooblaščenci za dostop do informacij javnega značaja, zaposleni v pravnih službah, informatiki in drugi, ki upravljajo s podatki pri organu.

Usposabljanje poteka na daljavo.

Cilj:

 • poznati glavna načela, ki urejajo upravljanje s podatki v javnem sektorju;
 • poznati temeljne vidike povezane z odprtimi podatki javnega sektorja;
 • prepoznati, kako lahko pro-aktivno pristopijo k odpiranju podatkov javnega sektorja;
 • poznati funkcionalnosti portala OPSI in postopek objave podatkov na portalu OPSI;
 • poznati raznovrstne načine ponovne uporabe podatkov.


Vsebina:

 

 • kaj je podatkovna zbirka, metapodatki, kaj so odprti podatki;
 • kaj je »dostop« do podatkov, do informacij javnega značaja in kaj »ponovna uporaba« podatkov (primeri enega in drugega);
 • primeri podatkovnih zbirk;
 • katalog podatkovnih zbirk podatkov javnega sektorja (pomen na ravni države);
 • metapodatki o podatkovnih zbirkah;
 • javna dostopnost podatkov;
 • na kakšen način se lotiti odpiranja podatkov (načrt odpiranja podatkov);
 • obdelava konkretnega primera »odpiranja« določene podatkovne zbirke preko portala OPSI;
 • predstavitev nacionalnega portala odprtih podatkov – portal OPSI;
 • delo urednika portala OPSI;
 • predstavitev primerov ponovne uporabe odprtih podatkov (aplikacije, vizualizacije).

Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje.

Izvajalci

Matevž Caserman

 

Mag. Aleš Veršič

 

Prijavite se!     

 


Nazadnje posodobljeno: