Torek 23.6.2015 ob 10:00 do 1:00

7 Grajska ulica, Maribor, Slovenija

V torek, 23.6.2015, s pričetkom ob 10.00 uri, bo v prostorih Sektorja za urejanje prostora Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor v 2. Nadstropju (sejna soba) potekala ustanovna seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS.

V sklopu seje bomo obravnavali Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, pravilnik o določitvi občutljivih območij, spremembe Zakona o varstvu okolja in spremembe Uredbe o odlagališčih.

V primeru, da niste član komisije in so to teme, ki vas zanimajo vas vabimo, da se seje komisije udeležite. Potrebna je predhodna najava na barbara.horvat@skupnostobcin.si zaradi prostorskih omejitev.