četrtek 17.5.2018 ob 9:00 do 13:00

Maistrova ulica 10, Ljubljana, Slovenija
Dogodek je brezplačen

V prihodnjih dneh bo stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S (Uradni list RS, št. 30/18). Novela prinaša devet novosti, ki sicer v temeljih ne spreminjajo sistema lokalne samouprave, na posameznih področjih pa bodo pomenile pomembne premike bodisi zaradi odprave administrativnih ovir ali pa poenostavitve dosedanje ureditve. Da bi občinam kar najbolj temeljito predstavili novosti, organizira Ministrstvo za javno upravo posvet s predstavitvijo poglavitnih rešitev.

Novela ZLS-S prinaša odpravo neustavnosti glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja mestnih občin, krepitev vloge ožjih delov občin s širitvijo nabora nalog, ki jih na svete ožjih delov občin lahko prenesejo občine,  poenostavitev postopkov ustanavljanja zvez občin kot oblike medobčinskega sodelovanja, spodbuditev uporabe participativnega proračuna kot instrumenta sodelovanja prebivalcev pri odločanju, novo ureditev naknadnega lokalnega referenduma, uskladitve z drugimi predpisi in še nekaj drugih novosti.

Posvet bo v četrtek, 17. maja 2018 ob 9.00 uri v sejni dvorani (pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vabilo najdete TUKAJ.

Na posvet se je potrebno predhodno prijaviti s prijavnico, ki jo najdete na TEJ POVEZAVI. Prijavnico pošljete do 16. 5. 2018 na naslov: vesna.pest@gov.si

Prosimo, da prijavnico pošljete čim prej, saj je število udeležencev omejeno s kapacitetami dvorane. Kotizacije ni!