• Domov
  • Dogodki
  • Vključevanje občin v Enotni zakladniški račun

Torek 9.6.2015 ob 9:00 do 11:00

4 Šubičeva ulica, Ljubljana, Slovenija

Ministrstvo za finance, SOS, ZOS in ZMOS organiziramo informativni posvet z naslovom “Delovanje sistema enotnega zakladniškega računa s poudarkom na vključevanju občin v EZR države, ki bo potekal v torek, 9. 6. 2015, s pričetkom ob 9.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Kako sistem deluje, kako se lahko občina s svojim EZR vključi v EZR države, kakšne so prednosti vključevanja občin v ta sistem in na druga vprašanja boste dobili odgovore na seminarju, ki ga vsa tri združenja občin pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za finance.

Definicija enotnega zakladniškega sistema pravi, da je to sistem upravljanja z javnimi financami po enotnih pravilih za državni proračun, občinske proračune in vse proračunske uporabnike. Enotni zakladniški račun pa je račun države oziroma občine, ki je odprt pri Banki Slovenije in ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni sistem enotnega zakladniškega računa. V sisteme EZR so s svojimi računi vključeni neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

 VSEBINA SEMINARJA

  • Predstavitev sistema EZR
  • Vključevanje občinskih EZR v sistem EZR države
  • Vključevanje v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstev v okviru sistema EZR države
  • Prednosti vključevanja EZR občin v EZR države

Seminar se bo pričel ob 9. uri in bo trajal predvidoma do 11. ure.

Prijave zbira Združenje občin Slovenije na faks 01/230 63 36 ali na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

 


Nazadnje posodobljeno: