Sreda 29.3.2023 ob 9:30 do 14:00

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta, Ljubljana, Slovenija
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 29. marca 2023, s pričetkom ob 9.30,  v hotelu Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana.

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Pozdravni nagovori
 2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu skupščine SOS
 3. Izvolitev delovnih teles
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Obravnava in sprejem dnevnega reda skupščine
 6. Obravnava in sprejem Poročila o delu SOS v letu 2022, Načrta dela SOS za leto 2023 in Kadrovskega načrta SOS za leti 2023 in 2024
 7. Poročilo nadzornega odbora SOS
 8. Obravnava in sprejem Finančnega poročila SOS za leto 2022 in Finančnega načrta SOS za leto 2023
 9. Volitve članic/članov Nadzornega odbora SOS
 10. Predstavitev kandidatk/kandidatov za predsednice/predsednike sekcij SOS in za podpredsednice/podpredsednike sekcij SOS
 11. Sestanek statutarno določenih sekcij: sekcije mestnih občin, sekcije občin s sedeži upravnih enot in sekcije ostalih občin ter izvolitev predsednice/predsednika, podpredsednic/podpredsednikov in članic/članov predsedstva sekcij
 12. Poročilo volilne komisije
 13. Razno

Prosimo vas, da se skupščine zanesljivo udeležite. Prijave potekajo elektronsko, preko spodnjega obrazca in bodo možne do srede, 22. marca 2023.

Če ste odsotni, prosimo, da se seje udeleži pooblaščena oseba iz vaše občine (podžupanja ali podžupan, direktorica ali direktor občinske uprave, drugi zaposleni/zaposlena). Vzorec pooblastila najdete TUKAJ. Prosimo, da nam ga pošljete pred skupščino na elektronski naslov info@skupnostobcin.si.

Prosimo upoštevajte, da je tudi pooblaščeno osebo potrebno na skupščino prijaviti (obrazec spodaj).

Vabilo za tiskanje najdete TUKAJ.

Parkiranje je možno v kleti hotela ter na zunanjem parkirišču in je plačljivo. 

Prijavnica

Nalagam obrazec
V primeru težav, lahko izpolnite obrazec ročno. Navodila za potrditev najdete na njem.

Nazadnje posodobljeno: