četrtek 4.6.2020 ob 10:00 do 13:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Na temo pogrebne in pokopališke dejavnosti na Skupnost občin Slovenije prejemamo različna vprašanja občin. Zato smo se odločili tej temi posvetiti več pozornosti in povabili izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika in doc. dr. Franja Mlinariča, ki bosta v četrtek, 4. junija 2020 ob 10 uri preko spletnega orodja Zoom, predstavila pravno ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Sloveniji.

Predstavitev bo vključevala:

  • postopke za sprejem pokopališkega reda v občini
  • oceno finančnih posledic pokopališkega reda
  • način oblikovanja cen grobnin
  • določitev načina opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe
  • oceno finančnih posledic  opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe
  • izvedbo postopka podelitve koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini.

Predstavitvi bo sledila razprava, oz. odgovori na vprašanja. Webinar bo trajal predvidoma do 13.00 ure.

Vljudno vabljeni k udeležbi.

Prijave so obvezne s prijavnico spodaj.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.