četrtek 25.8.2016 ob 10:00 do 12:00

3 Župančičeva ulica, Ljubljana, Slovenija

S strani Ministrstva za finance smo prejeli vabilo na sestanek v zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2017 in 2018, ki bo potekal 25.8.2016 na Ministrstvu za finance. Sestanka se bo udeležilo vodstvo SOS.