• Domov
  • Dogodki
  • Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture

Sreda 16.1.2019 ob 10:00 do 14:00

austria trend hotel
Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Zakon o evidentiranju zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture (Uradni list   RS, št. 13/18) je naložil lokalnim skupnostim in državi, da do junija 2019 evidentirajo dejansko rabo javne cestne in železniške infrastrukture.

Iz navedenega razloga smo za vas pripravili posvet, na katerem vam bomo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Geodetsko upravo RS  predstavili:

  • Zakonske obveze (Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture ter Pravilnik o evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture). Predstavitev sprejete zakonske podlage z določenimi roki bo predstavil mag. Bogdan Pezdirc s Sektorja za ceste.
  • Metodologijo zajema podatkov, podatkovni model ter predlog popisa del, ki ga morate narediti na občinah bo predstavil predstavnik Direkcije za infrastrukturo, Anton Švigelj.
  • Postopke evidentiranja nepremičnin s podatki o dejanski rabi zemljišč za občinske ceste vam bo predstavil direktor Urada za nepremičnine (GURS), Franc Ravnihar.

Posvet bo potekal v sredo, 16. januarja 2019 ob 10. uri v Austria trend hotelu (Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana).

Vabilo s programom prilagamo tukaj.

Prijavnica

Dogodek je že potekel.