Petek 16.4.2021 ob 12:00 do 14:00

Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
Dogodek je brezplačen

Skupnost občin Slovenije vabi na spletno srečanje s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, v petek, 16.4.2021 ob 12.00 uri.

Srečanje je namenjeno pregledu državnih usmeritev s področja prometa, za lažje lokalno načrtovanje trajnostne mobilnosti.

Iskali bomo odgovore, ali predpisi  zagotavljajo ustrezne podlage, da bodo občine v prihodnje lahko v  celostnih prometnih strategijah učinkovito naslovile zelene, digitalne in odporne prometne politike in učinkovito izvajale ukrepe in ali bodo imele na voljo dovolj finančnih sredstev?

Načelo trajnostnega prometa sledi ciljem evropske prometne politike in svetovni podnebni politiki zmanjševanja izpustov TGP iz prometa. Razčleni se na potniški promet oz. zagotavljanje mobilnosti vseh oblik s poudarkom na trajnostni mobilnosti (kolesarjenje, hoja, mikromobilnost, JPP) ter tovorni promet (trajnostna oz. zelena oskrba ali logistika).
Prometno politiko v grobem sestavljajo trije stebri:

 • trajnostna mobilnost in logistika,
 • pametna mobilnost in logistika ter
 • odporna mobilnost in oskrba.

Za doseganje teh ciljev si država in občine prizadevajo, da se:

 • zagotavljajo pogoji za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti; da se okrepi razvoj javnega potniškega prometa, da se spodbujajo rešitve za oblike mobilnosti, ki bi nadomestile osebna vozila in rešitve za ostale oblike mobilnosti;
 • zagotavljajo pogoji za večjo uporabo pametne mobilnosti, z maksimalno uporabo razpoložljivih podatkov in informacij; avtomatizacijo mobilnosti in razvojem tekočega multimodalnega potniškega prometa;
 • zagotavlja odporni promet, ki omogoča gradnjo odporne infrastrukture, enotnega transportnega trga, dostopnost ranljivim skupinam in varnost ter varovanje v prometu.

Po uvodni predstavitvi pregleda sprememb državnih predpisov s področja prometa in ključnih strateških usmeritev, vključno z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, ki vplivajo na načrtovanje trajnostne mobilnosti na lokalni ravni, se bodo s predstavniki MzI pogovarjali predstavniki občin.

Iz Ministrstva za infrastrukturo se bodo srečanja udeležili:

 • Blaž Košorok, državni sekretar MzI
 • Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko
 • Milena Černilogar Radež, vodja Sektorja za trajnostno mobilnost in prometno politiko
 • Matjaž Vrčko, vodja sektorja za javni potniški promet

V virtualnem omizju lokalnih skupnosti, ki ga bo moderirala Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje, bodo:

 • Peter Misja, župan Občine Podčetrtek,
 • Andraž Mlaker in Aleš Klinc, sektor za komunalo in promet Mestne občine Maribor,
 • Gregor Jarkovič, občinski inšpektor MIR Jesenice in svetnik Občine Bled,
 • Boris Koprivnikar, svetovalec projektnemu konzorciju MOL za pametno mobilnost,
 • Leon Kobetič, Locus, zunanji izvajalci za pripravo CPS več občinam,
 • Dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje in direktor Prometnega instituta,

V nadaljevanju dogodka je predvidena še širša razprava z udeleženkami in udeleženci dogodka. Predviden zaključek je ob 14.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne, prijavite se na spodnji spletni povezavi.

Seznam sodelujočih še ni dokončen in program se lahko še spremeni.

Vabilo: Vabilo, 16.4.2021

Gradivo:

Ozadje in seznam predpisov

Spomnimo še na predloge iz leta 2019:

Predlogi SOS za učinkovitejšo uporabo mreže polnilnic, 2019 (PDF)

Prijavnica

Dogodek je že potekel.
vir: Evropska komisija