Sreda 20.4.2016 ob 10:00 do 2:30

154 Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom

ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?

Seminar bo potekal v sredo, 20. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

S 1. aprilom je pričel veljati nov Zakon o  javnem naročanju, ZJN-3. Zakon spodbuja elektronsko komunikacijo in oddajo ponudb, skupno javno naročanje, delitev predmeta na sklope, merilo, ki upošteva ceno in kakovost. Hkrati pa veliko spremembo predstavlja tudi možnost spremembe pogodbe brez potrebe po predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila. Slovenija je pri implementaciji večinoma sledila določilom direktiv, pri čemer je na svojstven način med drugim uredila:

  • merilo za izbor
  • sankcije za nespoštovanje delovnopravne, okoljske in socialne zakonodaje
  • sodelovanje ponudnika pri kartelnem dogovoru
  • neobičajno nizko ponudbo
  • odprava računske napake
  • formalno nepopolno ponudbo (in sprememba ponudbe)
  • podaja neresničnih in lažnih izjav
  • podizvajalci.

Na seminarju, vam bodo jasno in praktično predstavljene vse bistvene novosti ZJN-3, katerih poznavanje je pomembno za pripravo kvalitetne dokumentacije v zvezi z naročilom.

Tukaj najdete VABILO S PROGRAMOM in PRIJAVNICO.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!