Energija

Konferenca o spodbujanju geotermalne energije

Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z MOP, MZI, ISE in Skupnostjo občin Slovenije v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL vabi na začetno konferenco o spodbujanju rabe geotermalne energije, ki bo 30. novembra 2022 v občini Beltinci. Cilj projekta je  namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski… Preberi več


Občina Beltinci, Beltinci, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Posvetovalni sestanek z občinami glede osnutka Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Predstavniki vseh združenj občin so prisostovali na sestanku, ki je v torek, 8.11.2022 potekal v prostorih Ministrstva za infrastrukturo. Sestanek je bil izveden v hibridni obliki, osrednja tema sestanka pa so bile pripombe občin na osnutek Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Predstavniki združenj občin so uvodoma... Preberi več

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023. S spremembo odloka se v program dodajajo ukrepi, ki jih bo izvajal Eko sklad oz. MOP: Spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah (Eko sklad), Spodbude občanom za… Preberi več

Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

V pripravi je predlog predpisa zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriv a v prometu, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Predlog med drugim obravnava naslednja področja relevantna za občine: ELEKTRIČNA POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA VOZILA, PLOVILA IN MIRUJOČE ZRAKOPLOVE – Polnilna infrastruktura za cestna vozila (Lokalni načrti za električno polnilno infrastrukturo,… Preberi več

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje: OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi) DOPUSTNA SPREMLJAJOČA… Preberi več

Pričakovana vključitev zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenih domov med zaščitene odjemalce

Kategorija: Energija

Državni svet je 9. septembra obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A) na 27. izredni seji Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. V zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini smo v Skupnosti občin Slovenije podali predlog, da je v kategorijo... Preberi več

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije

Kategorija: Energija

Na Skupnosti občin Slovenije smo v mesecu juliju na Agencijo RS za varstvo konkurence podali prijavo s katero smo opozorili na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. V primerih, ko ni sklenjenega večletnega javnega naročila, so občine in javni zavodi primorani sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem... Preberi več

Izvajanje okoljske politike EU, poročilo za Slovenijo in novi Vodnik za financiranje projektov

Evropska komisija je 8. septembra objavila tretji pregled izvajanja okoljske politike v EU. Gre za ključno orodje za poročanje, ki podpira izvajanje okoljske zakonodaje in krepi ozaveščenost o pomenu izvajanja okoljskih pravil. Pregled navaja sklepe in trende, najdete 27 poročil za vsako državo članico, ki prikazujejo stanje na področju izvajanja okoljske zakonodaje EU, in številne informacije o tem,... Preberi več

Iztek roka za uveljavitev cenikov javnih zavodov v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

S streani Skupnosti občin Slovenije vas želimo obvestiti, da 26. julija 2022 poteče rok iz 25. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki (občine) pozvati javne zavode, uveljavijo cenik iz novega 119.b člena pravilnika. 119. člen Pravilnika določa (1) Neposredni uporabnik pozove javne… Preberi več