Energija

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila

Naslovila nas je občina članica, ki je preko javnega razpisa Eko sklada pridobila sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila v letu 2017, pri čemur občina sporoča, da so bile predmet razpisa le polnilne postaje, brez upravljanja. Občino naproša za sodelovanje občin pri zbiru odgovorov. Zanima jo: Kako imajo občine rešeno upravljanje polnilnih postaj? Ali… Preberi več

Prošnja za sodelovanje v raziskavi – Občine predstavljajo gonilno silo razvoja e-mobilnosti

Vezano na skupni sestanek združenj občin na MZI glede predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu je bila ob sodelovanju z različnimi deležniki naročena izdelava analize potreb, pričakovanj in aktivnosti pri prehodu na alternativna goriva za različne uporabnike. V analizi so zajeta javna in zasebna podjetja, državne inštitucije kot tudi občine. Vas… Preberi več

Predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju električne energije

V vpogled vam pošiljamo Predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju električne energije. Ta zakon določa ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, pobiranje prispevkov od izjemnih dobičkov, poročanje in evalvacijo ukrepov, ter izvajanje Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen… Preberi več

S pomočjo projekta Info-Geothermal do boljše izkoriščenosti geotermalnega potenciala v Sloveniji

V okviru projekta Info-Geothermal je 30. 11. 2022 potekala konferenca o koriščenju geotermalne energije v Sloveniji. Projekt bo praktična pomoč pri spodbujanju in prepoznavanju geotermalnega potenciala ter predvsem pri spodbujanju njene rabe. V okviru projekta Info-Geothermal bodo namreč javno objavljeni vsi podatki o možnostih uporabe geotermalne energije ter pripravljene smernice in navodila, kako to energijo... Preberi več

Konferenca o spodbujanju geotermalne energije

Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z MOP, MZI, ISE in Skupnostjo občin Slovenije v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL vabi na začetno konferenco o spodbujanju rabe geotermalne energije, ki bo 30. novembra 2022 v občini Beltinci. Cilj projekta je  namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski… Preberi več


Občina Beltinci, Beltinci, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Posvetovalni sestanek z občinami glede osnutka Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Predstavniki vseh združenj občin so prisostovali na sestanku, ki je v torek, 8.11.2022 potekal v prostorih Ministrstva za infrastrukturo. Sestanek je bil izveden v hibridni obliki, osrednja tema sestanka pa so bile pripombe občin na osnutek Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Predstavniki združenj občin so uvodoma... Preberi več

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023. S spremembo odloka se v program dodajajo ukrepi, ki jih bo izvajal Eko sklad oz. MOP: Spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah (Eko sklad), Spodbude občanom za… Preberi več

Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

V pripravi je predlog predpisa zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriv a v prometu, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Predlog med drugim obravnava naslednja področja relevantna za občine: ELEKTRIČNA POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA VOZILA, PLOVILA IN MIRUJOČE ZRAKOPLOVE – Polnilna infrastruktura za cestna vozila (Lokalni načrti za električno polnilno infrastrukturo,… Preberi več

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje: OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi) DOPUSTNA SPREMLJAJOČA… Preberi več

Pričakovana vključitev zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenih domov med zaščitene odjemalce

Kategorija: Energija

Državni svet je 9. septembra obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A) na 27. izredni seji Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. V zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini smo v Skupnosti občin Slovenije podali predlog, da je v kategorijo... Preberi več