Energija - stran 2 od 13

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije

Kategorija: Energija

Na Skupnosti občin Slovenije smo v mesecu juliju na Agencijo RS za varstvo konkurence podali prijavo s katero smo opozorili na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. V primerih, ko ni sklenjenega večletnega javnega naročila, so občine in javni zavodi primorani sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem... Preberi več

Izvajanje okoljske politike EU, poročilo za Slovenijo in novi Vodnik za financiranje projektov

Evropska komisija je 8. septembra objavila tretji pregled izvajanja okoljske politike v EU. Gre za ključno orodje za poročanje, ki podpira izvajanje okoljske zakonodaje in krepi ozaveščenost o pomenu izvajanja okoljskih pravil. Pregled navaja sklepe in trende, najdete 27 poročil za vsako državo članico, ki prikazujejo stanje na področju izvajanja okoljske zakonodaje EU, in številne informacije o tem,... Preberi več

Iztek roka za uveljavitev cenikov javnih zavodov v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

S streani Skupnosti občin Slovenije vas želimo obvestiti, da 26. julija 2022 poteče rok iz 25. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki (občine) pozvati javne zavode, uveljavijo cenik iz novega 119.b člena pravilnika. 119. člen Pravilnika določa (1) Neposredni uporabnik pozove javne… Preberi več

Vlada sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja

Organi državne uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti ali uporabi Republike Slovenije, zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to zaradi… Preberi več

SOS pozvala predsednika vlade RS k ukrepanju zaradi vpliva dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine

Kategorija: Energija / Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 7. 7. 2022 na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila poziv v katerem je opozorila na vpliv dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine ter ga pozvala, da nemudoma ukrepa tudi na tem področju. Iz aplikacije Skupnosti občin Slovenije za vizualizacijo občinskih podatkov je razvidno, da se je... Preberi več

O sinergiji fotovoltaike in dediščine v lokalnih skupnostih

Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica je uvodoma pozdravil udeležence posveta ter poudaril, da moramo pri energetskih prenovah redno vzpostavljati dialog z občani, predvsem v mestnih jedrih ter v zvezi s tem iskati učinkovite rešitve vseh sodelujočih deležnikov. V nadaljevanju je Jernej Hudolin, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izpostavil, da se na zavodu... Preberi več

Četrti poziv “Iniciative EUCF” in zadnji predstavitveni seminar za občine

Vabimo vas na zadnji brezplačni spletni seminar »Inciative EUCF – European City Facility«, kjer bo Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije in priporočila v zvezi z iniciativo ter pozval zainteresirane občine k zadnji možni prijavi. Seminar bo potekal v četrtek,  16. junija 2022 ob 10. uri v spletni predavalnici okolja Zoom. V seminarju se boste seznanili z iniciativo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen