Energija - stran 3 od 13

Posvet Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo pripravljajo posvet na temo Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti, ki bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 10. uri, v Gradu Slovenska Bistrica. Na posvetu bodo sodelovali strokovni sodelavci s področja kulturne dediščine, predstavniki… Preberi več


Slovenska Bistrica, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Prehod daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso – zaključeno povpraševanje

Naslovila nas je občina članica, ki ima v mestnem središču urejeno ogrevanje večstanovanjskih objektov s sistemom daljinskega toplovodnega ogrevanja iz skupne kotlovnice. Trenutno se uporabniki tamkajšnje skupne kotlovnice ogrevajo kombinirano z zemeljskim plinom in kurilnim oljem, ob nastali energetski krizi pa intenzivno iščejo tudi druge alternativne oblike ogrevanja. Zanima jih: a) Ali druge občine razmišljajo… Preberi več

Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih

Kategorija: Energija / Podnebje

Vlada je izdala odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Kot je pojasnil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, odlok sledi trendom v letošnjem letu in hkrati odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih. Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov.... Preberi več

Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Objavljen je predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, ki določa podrobnejša pravila za odmero in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. Uredba je na voljo TUKAJ. Morebitne predloge in komentarje nam posredujete na tem obrazcu do 6.4.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Nadgradnja metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov

Kategorija: Energija

Obveščamo vas, da je v četrtek, 3. marca 2022 potekal 1. sestanek Strokovnega sveta za nadgradnjo metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov. Med drugim so govorili o poslovniku Strokovnega sveta LEK (v nadaljevanju StLEK), metodologiji priprave in predpisane vsebine LEK ter izvajanju pravilnika (pregled stanja), operativnem delovnem načrtu in določitvi prioritetnih nalog. Beseda pa je... Preberi več

Vlada RS znižuje trošarine za električno energijo in energente

Vlada je na 112. redni seji izdala uredbo, s katero se bodo za polovico nižji zneski trošarine za električno energijo uporabljali že od 1. februarja. Vlada je izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo, ki predstavlja del ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov. V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina za električno… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer jih je zanimalo: 1. Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd. 2. V kolikor je… Preberi več

Plinski trg in skupne kurilnice

Ministrstvo za infrastrukturo podaja dodatna pojasnila glede na zelo aktualni temi plinskega trga in skupnih kurilnic. EU je postopoma vzpostavila enoten trg z zemeljskim plinom in od leta 2004 si vsi večji ter od leta 2007  tudi vsi manjši odjemalci plina lahko samostojno izberejo dobavitelja in z njim sklenejo pogodbo o dobavi. Enoten plinski trg je povzročil postopno izenačevanje… Preberi več

Povpraševanje – Dodelitev enkratne subvencije plačila stroškov električne energije

Naslovila nas je občina članica, katere občinska uprava je pristopila k pripravi oziroma proučitvi načina dodelitve enkratne subvencije plačila stroškov električne energije nekaterim občanom. Zanima jo naslednje: Ali je katera izmed občin v letu 2021 sprejela Odlok o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije? Ima občina v letu 2022 namen sprejeti ta odlok?… Preberi več

6.12. / Poziv k racionalizaciji projektov javne razsvetljave

Slovensko društvo za razsvetljavo (SDR) je predstavilo problem neekonomične namestitve javne razsvetljave. Njihov prispevek navaja tako problem javne razsvetljave kot tudi podaja nekaj konkretnih rešitev k racionalizaciji le-te. Poudarjajo, da je umetna svetloba v naša življenja prinesla velik napredek in je znatno pripomogla k današnjemu stanju civilizacije. Tudi zunanja razsvetljava je s svojim prispevkom k varnosti... Preberi več