Finance

Študijski obisk evropskih institucijv Bruslju za predstavnike lokalnih skupnosti

Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvedlo že šesti študijski obisk evropskih institucij. V okviru tokratnega obiska se je 25 predstavnic in predstavnikov občin udeležilo predstavitve na temo kohezijske politike ter na temo digitalne preobrazbe (kako lahko Evropska komisija podpira tranzicijo čez okvirje kohezijske politike). Sledila je predstavitev programa… Preberi več

Pripadajoča sredstva parkovnim lokalnim skupnostim

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči parkovnim… Preberi več

Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino požarne takse. S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto dosedanjih… Preberi več

Na izobraževanju o davku na dodano vrednost v lokalnih skupnostih

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je v torek 20. 4. 2022 izvedla predavanje Davek na dodano vrednost v lokalnih skupnostih. Na izobraževanju je bilo predstavljeno: – zadnje aktualne spremembe DDV zakonodaje – izdajanje računov – prejemnik kot plačnik DDV – transakcije z nepremičninami z vidika DDV Predavale so strokovnjakinje Finančne uprave Republike Slovenije z Oddelka za davek... Preberi več

Vlada določila višino povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje

Kategorija: Finance

Vlada RS je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2021 v občinah in določila višino povračila posamezni občini. Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2022 za delno povračilo stroškov občinam znaša pet milijonov evrov. Dva milijona evrov (40 odstotkov sredstev) zaradi povečanega nadzora državne meje je namenjenih za vse občine ob državni meji... Preberi več

Postopki razlastitve in omejitev lastninske pravice v javno korist

Na občine se od leta 2013 stopnjuje pritisk, da se uredijo neurejena lastništva (predvsem cest), s tem pa se posledično stopnjuje pritisk na finančne zmogljivosti občin. Dodaten pritisk predstavlja Zakon o evidentiranju dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture, v skladu s katerim so občine evidentirale dejansko rabo zemljišč na vseh javnih cestah. Na podlagi… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027

Poslanci DZ so v parlametarni postopek vložili Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, v skladu s katerim bi Vlada RS sprejela letni načrt vlaganj v športno infrastrukturo na podlagi katerega bi bil objavljen javni razpis. V skladu s predlogom zakona, bi... Preberi več

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 1. 2. 2022 z dopisom Ministrstvu za finance predlagala podaljšanje roka za oddajo letnih poročil (bilanc) na AJPES za občine. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 17. februarja 2022 soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu,... Preberi več

Nujne skupne aktivnosti na področju NUSZ

Kategorija: Finance

V Skupnosti občin Slovenije smo bili seznanjeni, da občine prejemajo zahteve večjih poslovnih subjektov (Špar, Lidl, Hofer, Mercator,…), ki želijo spremembo podatkov za odmero NUSZ za zunanje poslovne površine, da bi zmanjšali njihove finančne obveznosti, to pa utemeljujejo s priporočili Ministrstva za okolje in prostor. V sklopu SOS smo opravili povpraševanje pri občinah in ugotovili,... Preberi več

Z novelo Zakona o nadzoru državne meje bodo občinam povrnjeni stroški zaradi povečanega nadzora meje

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Novela Zakona o nadzoru državne meje vzpostavlja pravno podlago za delno povračilo stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, zaradi povečanega nadzora državne meje. Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, ter stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti. Obmejnim... Preberi več