Finance

Hibridni Posvet na temo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v RS 23-27

MZIŠ vabi na javni posvet na temo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027. Posvet bo v torek, 22. 11. 2022, med 12. in 14. uro, v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.   Namen posveta je… Preberi več


Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Dogodek je brezplačen

Predlog Pravilnika o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov

S strani Ministrstva za finance smo prejeli v pregled in obravnavo osnutek o predložitvi Pravilnika o zaključnih računov občinskih proračunov. V pravilniku, predlagajo naslednje spremembe: Občine sprejemajo Zaključni račun in ne Odloka o zaključnem računu, zato Pravilnik ne vsebuje več besede »odlok«, s čimer je celotno besedilo Pravilnika poenoteno. Gradivo Zaključnega računa je lahko poslano... Preberi več

Vlada sprejela sklep o sklenitvi dogovora o višini povprečnine za leti 2023 in 2024

Kategorija: Finance

Vlada je na 22. redni seji sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativnimi združenji občin o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Znašala bo 700 evrov. Predstavniki vlade in reprezentativnih združenj občin so se na sestanku 20. oktobra 2022 po daljših pogajanjih sporazumeli o povprečnini za leti 2023 in 2024 v višini 700 evrov... Preberi več

Na pogajanjih dosegli največji dvig povprečnine doslej

Kategorija: Finance

Danes, 20. oktobra 2022 je potekal tretji sestanek na temo povprečnine z Ministrstvom za finance. Pogajalcem je uspelo doseči izjemen premik – iz prvotnega izhodišča 639,99 € na prebivalca občine ob začetku pogajanj, je po mnenju vseh treh asociacij občin bil danes dosežen izjemen premik na predlaganih 700 € na prebivalca občine v letih 2023... Preberi več

Priročnik za pripravo občinskih proračunov 2023 in 2023

Ministrstvo za Finance je na spletni strani https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ objavilo priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024. V dopisu Ministrstva za finance, ki se v celoti nahaja tukaj, navajajo,  da sicer v letošnjem priročniku za pripravo proračunov občin ni bistvenih novosti. Na nekaterih mestih navajajo aktivne povezave do spletnih in objavljenih dokumentov (obrazložitev… Preberi več

Predstavnice in predstavniki SOS, ZMOS in ZOS protestno zapustili sestanek z ministrom za finance

Kategorija: Finance

Vse tri predstavniške organizacije so včeraj, 27. septembra 2022, po slabi uri sestanka z ministrom za finance glede višine povprečnine za leto 2023 tega protestno zapustili, zaradi popolnega nerazumevanja sistema financiranja občin, dela, ki ga občine opravljajo ter v zvezi s tem predlogom, koliko je država občinam, za izvajanje zakonskih nalog pripravljena sploh zagotoviti.   Sistem... Preberi več

Spoznavni sestanek z ministrom za finance na temo povprečnine

Kategorija: Finance

V prostorih Ministrstva za finance je 16. septembra 2022 potekal spoznavni sestanek z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Sestanka so se s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Pogajalski strani sta predstavili svoja... Preberi več

Vsa tri združenja predlagala višjo povprečnino za leto 2022 ter 2023

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije smo v skupnem dopisu posredovali predlog spremembe 58. člena (povprečnina) ZIPRS 22/23 tako za leto 2022, kot za leto 2023. Predlagamo, da se v rebalansu proračuna pri povprečnini za leto 2022 upošteva inflacija v višini 11%, ter se tako povprečnina za leto 2022 določi... Preberi več

Priprava proračuna za leto 2023

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna). V 61. členu ZIPRS2223 je navedeno »Ne glede na 13.a člen ZJF lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko… Preberi več

Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente

Kategorija: Finance

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki bo v uradnem listu objavljen 31. avgusta 2022, veljati pa bo začel 1. septembra 2022. Finančna uprava Republike Slovenije je ob tej priložnosti pripravila podrobna pojasnila glede izvajanja zakona. Zakon... Preberi več