Finance - stran 2 od 62

Priprava proračuna za leto 2023

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna). V 61. členu ZIPRS2223 je navedeno »Ne glede na 13.a člen ZJF lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko… Preberi več

Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente

Kategorija: Finance

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki bo v uradnem listu objavljen 31. avgusta 2022, veljati pa bo začel 1. septembra 2022. Finančna uprava Republike Slovenije je ob tej priložnosti pripravila podrobna pojasnila glede izvajanja zakona. Zakon... Preberi več

Vlada v luči prehranske draginje prilagaja davčno obravnavo stroškov za prehrano med delom

Kategorija: Finance

Vlada je dne 30. 8. 2022 izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo. S spremenjeno uredbo zvišujemo znesek, do katerega... Preberi več

SOS nasprotuje zmanjšanju povprečnine

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije nasprotuje povprečnini, ki ne zagotavlja pokritja zakonskih nalog vsem občinam. Prav tako že več let opozarjamo na neustreznost izračuna, ki zaradi upoštevanja 4 letnega povprečja umetno zmanjšuje izračunano povprečnino ter povzroča, financiranje izvajanje zakonskih nalog iz lastnih sredstev (namen lastnih sredstev je zagotovitev razvoja občine in potreb občanov).   Skupnost občin Slovenije je... Preberi več

SOS pozvala predsednika vlade RS k ukrepanju zaradi vpliva dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine

Kategorija: Energija / Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 7. 7. 2022 na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila poziv v katerem je opozorila na vpliv dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine ter ga pozvala, da nemudoma ukrepa tudi na tem področju. Iz aplikacije Skupnosti občin Slovenije za vizualizacijo občinskih podatkov je razvidno, da se je... Preberi več

Pojasnilo glede predložitve proračuna za leto 2023 v sprejem sedanjim občinskim svetom

Kategorija: Finance

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, v 61. členu določa, da, ne glede na 13.a člen Zakona o javnih financah, lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski... Preberi več

Študijski obisk evropskih institucijv Bruslju za predstavnike lokalnih skupnosti

Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvedlo že šesti študijski obisk evropskih institucij. V okviru tokratnega obiska se je 25 predstavnic in predstavnikov občin udeležilo predstavitve na temo kohezijske politike ter na temo digitalne preobrazbe (kako lahko Evropska komisija podpira tranzicijo čez okvirje kohezijske politike). Sledila je predstavitev programa… Preberi več

Pripadajoča sredstva parkovnim lokalnim skupnostim

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči parkovnim… Preberi več

Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino požarne takse. S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto dosedanjih… Preberi več

Na izobraževanju o davku na dodano vrednost v lokalnih skupnostih

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je v torek 20. 4. 2022 izvedla predavanje Davek na dodano vrednost v lokalnih skupnostih. Na izobraževanju je bilo predstavljeno: – zadnje aktualne spremembe DDV zakonodaje – izdajanje računov – prejemnik kot plačnik DDV – transakcije z nepremičninami z vidika DDV Predavale so strokovnjakinje Finančne uprave Republike Slovenije z Oddelka za davek... Preberi več