Finance - stran 30 od 39

Konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance pri SOS

V sredo, 20. januarja 2016 bo ob 10.00 uri v prostorih MO Ljubljana (vinska klet), Mestni trg 1, Ljubljana, potekala konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance SOS. Komisiji bo predstavnica Slovenskega razvojnega regionalnega sklada Melita Ovsec Plos predstavila skupne ukrepe občin in sklada za spodbujanje gospodarstva, Roman Lavtar in Marjetica Mahne pa teze za novelo zakona… Preberi več


Mestni trg 1, Ljubljana

Ponovni sestanek na temo jamstev za odlagališča

Kategorija: Finance / GJS

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča.  Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in namenjen razpravi o možnem upoštevanju predlaganih sprememb Uredbe o odlagališčih odpadkov v 42. členu. Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo skupaj z občinami poiskati rešitev za... Preberi več

Črpanje sredstev po 21. in 23. členu  ZFO

Kategorija: Finance

V sredo, 6. januarja 2016, je bil na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo sestanek v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Direktor direktorata za regionalni razvoj, Marko Drofenik  je uvodoma pojasnil načrte ministrstva v zvezi z omenjenima dvema členoma in sicer, da bodo občine v skladu s 56. členom ZIPRS1617... Preberi več

Mnenje Računskega sodišča RS o javnofinančnem vprašanju

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je prejela mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti, ki ga je sprejel Senat računskega sodišča RS. S tem mnenjem Računsko sodišče RS opozarja na pomembna javnofinančna tveganja poslovanja vseh subjektov javnega sektorja (države, občin in subjektov v njuni lasti),... Preberi več

Odkrito o financiranju občin

Včeraj je na TV Slovenija 3 potekala oddaja Odkrito o financiranju občin, ki jo je pripravila in vodila Petra Bezjak. Gosti oddaje so bili: Marjan Šarec, župan občine Kamnik Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka na Ministrstvu za finance Janko Burger, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Primož Pevcin,… Preberi več

Sprejemanje občinskih odlokov o odmeri NUSZ

Kot ste bili seznanjeni je Državni zbor RS na izredni seji, ki je potekala v torek, 1.12.2015, ponovno odločal o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) in ga tudi sprejel. Na podlagi 58. člena zakona je podana pravna podlaga za sprejem občinskih odlokov za odmero NUSZ. Pri tem velja upoštevati,… Preberi več

Država zavrnila mediacijo

Skupnost občin Slovenije je skupaj s sestrsko organizacijo 18. Septembra 2015 vložila tožbo zoper državo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Na podlagi vložene tožbe je Okrožno sodišče v Ljubljani vse stranke pozvalo, da se opredelijo do možnosti mediacije v tožbeni zadevi. Skupnost in združenje občin Slovenije sta na... Preberi več

Razpis Slovenija-Avstrija bo objavljen 18.12.

Kategorija: Finance

V sredo 2. decembra je v Laškem potekala otvoritvena konferenca za program Slovenija-Avstrija. Na konferenci je bilo predstavljeno novo programsko obdobje, v katerem bo za projekte na voljo skoraj 45 milijonov evrov. Na programu Slovenija-Avstrija so se odločili za odprti razpis, kjer bodo že 18.12.2015 (rok za prijavo bi naj bil 12.2) razpisali vsa razpoložljiva... Preberi več