Finance - stran 34 od 41

7. sestanek v zvezi s financiranjem občin

Kategorija: Finance

Dne 30.10.2015 je potekal 7. po vrsti sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Vlade in ministrstev v zvezi s financiranjem občin v letih 2016 in 2017. S strani Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili podpredsednika SOS, dr. Andrej Fištravec in Marjan Kardinar, in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Pogovor na sestanku je potekal... Preberi več

Izdatki države po funkcionalni klasifikaciji – primerjava Slovenije in članic EU

Podroben prikaz izdatkov posameznih držav Evropske unije po posameznih funkcionalnih namenih porabe v letih 2008, 2010 in 2013 (zadnji razpoložljivi podatki) nam nudi zanimivo sliko. V izdatkih za javno upravo je Slovenija pod evropskih povprečjem. Če primerjamo leti 2008 in 2013, država porabi več denarja za servisiranje javnega dolga (2,7 % BDP, oziroma 1,7 %… Preberi več

Odprto pismo predsedniku Vlade RS

V petek, 23.10.205 smo v Skupnosti občin Slovenije, v usklajenem nastopu z Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, na predsednika Vlade RS in medije naslovili odprto pismo, v katerem predsednika Vlade RS seznanjamo z alarmantnim stanjem na področju lokalne samouprave, povzročenim zaradi konstantnega nižanja sredstev občinam. Celotno odprto pismo predsedniku Vlade RS lahko preberete... Preberi več

Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah

Dne 7.10.2015 je v Laškem potekal delovni posvet na temo optimizacije stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah. Na dogodku so predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavili zdajšnjo ureditev šolskih prevozov, predstavili možne spremembe predpisov. V okviru predstavljenega se je razvila razprava o prednostih in slabostih sedanje in predvidene ureditve med udeleženci in… Preberi več

Informacija o 6. krogu pogajanj za povprečnino v letih 2016 in 2017

Danes, 2.10.2015, je potekal novi krog pogajanj za povprečnino, ki sta se ga v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila Bojan Kontič in dr. Andrej Fištravec. Uvodoma je državna sekretarka mag. Mateja Vraničar povedala, da se spreminjanje zakonov in podzakonskih aktov, ki bo omogočilo nadaljnje zniževanje stroškov in odpravo administrativnih ovir, v letošnjem letu nadaljuje. Skupna... Preberi več

Aktualna praksa DKOM in bistvene novosti predloga ZJN-3

Dne 30.9.2015 je v Celju potekal posvet Skupnosti občin Slovenije za občine in vse zainteresirane na temo pravne prakse pri javnem naročanju in glede bistvenih novosti, ki jih prinaša predlog ZJN-3. Na posvetu so bili predstavljeni tisti instituti javnega naročanja, ki pri sami izvedbi javnega naročila lahko predstavljajo dileme. Zato je v zvezi s temi… Preberi več

Pogajanja za višino povprečnine še brez konsenza

V sredo, 30.9.2015, je v prostorih Ministrstva za finance potekal nov krog pogajanj za povprečnino. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili njen predsednik, dr. Ivan Žagar, podpredsednik Bojan Kontič, podpredsednik sekcije mestnih občin dr. Andrej Fištravec in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Uvodoma je minister za finance, dr. Dušan Mramor opozoril, da bo... Preberi več

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v Državnem zboru

Obveščamo vas, da se nahaja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v postopku v državnem zboru. Predlog zakona je Državnemu zboru predložila Vlada in je namenjen sprejemu po hitrem postopku, sočasno z ZIPRS 16/17. Predlog sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) se nanaša na spremembo 164. člena, po kateri bi se po novem povečala višina vplačil v... Preberi več

Predlog ZIPRS1617

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je na Državnem zboru RS v obravnavi Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. V primerjavi z veljavno ureditvijo, se predlagani zakon razlikuje predvsem v tem: da se pri predplačilih od neposrednega uporabnika zahteva, da v pogodbi z upravičencem dogovoriti, da bo prejemnik najkasneje v 120 dneh po… Preberi več