Finance - stran 34 od 43

Odmera NUSZ in izdajanje odločb

Kategorija: Finance / Nepremičnine / Prostor

Dne 27.1.2016 je potekal sestanek v zvezi z vprašanjem odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč oz. problematika izdajanja odločb pravim zavezancem, ki ga je sklical generalni sekretar Vlade RS, mag. Darko Krašovec. Sestanka se je udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Generalni sekretar Vlade RS in generalna direktorica Finančne uprave RS Jana Ahčin sta prisotnim... Preberi več

Napredek na področju jamstev za odlagališča

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča, o katerem smo že poročali. Dogovorjeno je bilo, da ožja delovna skupina predstavnikov občin oblikuje ustrezni predlog (dodela dikcijo zakonske spremembe 42. člena uredbe o odlagališčih odpadkov) in obrazložitev. Na podlagi tega dogovora se je… Preberi več

Pojasnila – evidentiranje sredstev v proračunu občine iz naslova dodatnega zadolževanja občin v državnem proračunu

Ministrstvo za finance je posredovalo pojasnila v zvezi z evidentiranjem sredstev v proračunu občine iz naslova dodatnega zadolževanja občin v državnem proračunu. V skladu s prvim odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Celotno pojasnilo si lahko preberete tukaj.

Davčne obveznosti sobodajalcev

Objavljamo povzete davčne obveznosti sobodajalcev, kot nezavezujoč pripomoček pri delu in komunikaciji občin s sobodajalci, z aktivnimi spletnimi povezavami na predpise in prakse iz občin. Občine vabimo, da morebitne dobre prakse, vzorce rešitev in podobno, delijo preko SOS z ostalimi in tako prispevajo k vzajemni rasti kapacitet v znanju in usposobljenosti lokalne samouprave. DDV in… Preberi več

Konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance pri SOS

V sredo, 20. januarja 2016 bo ob 10.00 uri v prostorih MO Ljubljana (vinska klet), Mestni trg 1, Ljubljana, potekala konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance SOS. Komisiji bo predstavnica Slovenskega razvojnega regionalnega sklada Melita Ovsec Plos predstavila skupne ukrepe občin in sklada za spodbujanje gospodarstva, Roman Lavtar in Marjetica Mahne pa teze za novelo zakona… Preberi več


Mestni trg 1, Ljubljana

Ponovni sestanek na temo jamstev za odlagališča

Kategorija: Finance / GJS

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča.  Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in namenjen razpravi o možnem upoštevanju predlaganih sprememb Uredbe o odlagališčih odpadkov v 42. členu. Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo skupaj z občinami poiskati rešitev za... Preberi več

Črpanje sredstev po 21. in 23. členu  ZFO

Kategorija: Finance

V sredo, 6. januarja 2016, je bil na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo sestanek v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Direktor direktorata za regionalni razvoj, Marko Drofenik  je uvodoma pojasnil načrte ministrstva v zvezi z omenjenima dvema členoma in sicer, da bodo občine v skladu s 56. členom ZIPRS1617... Preberi več

Mnenje Računskega sodišča RS o javnofinančnem vprašanju

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je prejela mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti, ki ga je sprejel Senat računskega sodišča RS. S tem mnenjem Računsko sodišče RS opozarja na pomembna javnofinančna tveganja poslovanja vseh subjektov javnega sektorja (države, občin in subjektov v njuni lasti),... Preberi več