Finance - stran 35 od 41

Aktualna praksa DKOM in bistvene novosti predloga ZJN-3

Dne 30.9.2015 je v Celju potekal posvet Skupnosti občin Slovenije za občine in vse zainteresirane na temo pravne prakse pri javnem naročanju in glede bistvenih novosti, ki jih prinaša predlog ZJN-3. Na posvetu so bili predstavljeni tisti instituti javnega naročanja, ki pri sami izvedbi javnega naročila lahko predstavljajo dileme. Zato je v zvezi s temi… Preberi več

Pogajanja za višino povprečnine še brez konsenza

V sredo, 30.9.2015, je v prostorih Ministrstva za finance potekal nov krog pogajanj za povprečnino. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili njen predsednik, dr. Ivan Žagar, podpredsednik Bojan Kontič, podpredsednik sekcije mestnih občin dr. Andrej Fištravec in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Uvodoma je minister za finance, dr. Dušan Mramor opozoril, da bo... Preberi več

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v Državnem zboru

Obveščamo vas, da se nahaja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v postopku v državnem zboru. Predlog zakona je Državnemu zboru predložila Vlada in je namenjen sprejemu po hitrem postopku, sočasno z ZIPRS 16/17. Predlog sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) se nanaša na spremembo 164. člena, po kateri bi se po novem povečala višina vplačil v... Preberi več

Predlog ZIPRS1617

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je na Državnem zboru RS v obravnavi Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. V primerjavi z veljavno ureditvijo, se predlagani zakon razlikuje predvsem v tem: da se pri predplačilih od neposrednega uporabnika zahteva, da v pogodbi z upravičencem dogovoriti, da bo prejemnik najkasneje v 120 dneh po… Preberi več

Reševanje odprtih zadev z MOP in MDDSZ

Kategorija: Finance

Dne 21.9.2015 je potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Na sestanku so predstavniki asociacij občin izpostavili tudi problematiko v zvezi s pravnimi podlagami za določanje NUSZ. V zvezi s tem je Skupnost občin Slovenije posredovala številne pozive na pristojne in izpostavila na sestankih s predstavniki ministrstev, da... Preberi več

V četrtem krogu pogajanj še brez uskladitve povprečnine

Kategorija: Finance / Zakonodaja

V prostorih Ministrstva za finance je  21.9.2015 potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Ministrstvo za finance bo predlog proračuna, ki bo vseboval s stani Vlade predlagano višino povprečnine, sicer v obravnavo posredovalo že ta petek, vendar so predstavniki Vlade RS zagotovili, da je čas za končne... Preberi več

V tretjem krogu pogajanj za povprečnino ni prišlo do zbližanja stališč

Kategorija: Finance

V ponedeljek, 14.9.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekal tretji krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Uvodoma je državna sekretarka na ministrstvu za finance mag. Mateja Vraničar potrdila predvidevanja skupnosti občin, da v sredstva, ki bodo potrebna za izplačilo višjih plač zaradi sprostitve napredovanj predstavniki ministrstva... Preberi več

Informacija o dogovorjenem na 4. seji predsedstva SOS

Kategorija: Finance / GJS / Organi SOS / Zakonodaja

V sredo, 9.9.2015 je na Polzeli potekala seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer so zbrane županje in župani razpravljali o višini povprečnine za leto 2016, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, vlogi občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito in reorganizaciji elektrodistribucije. Povprečnina za leto 2016 Pogajalci SOS z Vlado RS so na seji... Preberi več