Finance - stran 4 od 62

Objava Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin v Uradnem listu RS

Kategorija: Finance / Zakonodaja

V Uradnem listu RS št. 207 z dne 30. 12. 2021 je bil objavljen Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: Zakon). Zakon uvaja pomembno novost, saj povečuje sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Z uvajanjem novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba... Preberi več

Vlada izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Vlada RS je dne 30. 12. 2021 na 315. dopisni seji izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance na podlagi metodologije iz omenjene uredbe. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v Zakonu o financiranju... Preberi več

Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin

Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja. Občine se financirajo z lastnimi viri, ti pomenijo več kot 90 % vseh virov, transfernimi prihodki iz državnega proračuna in s sredstvi EU, lahko pa se tudi zadolžujejo. Največji del prihodkov občin zagotavljata dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,... Preberi več

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Ministrstvo za finance je v medresorsko obravnavo posredovalo Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Predlog sprememb predvideva odprtje nekaterih novih kontnih postavk pridobitev soglasja Ministrstva za finance pred uvrstitvijo novega razreda, nove skupine kontov, nove podskupine kontov ali novega konta, v kolikor… Preberi več

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

V medresorski obravnavi je Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin. S pravilnikom se določajo postopki za pripravo premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna, premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna, skupnih premoženjskih bilanc občin, skupne premoženjske bilance države ter konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Objavljeni so tudi obrazci za poročanje in metodologija v skladu… Preberi več

Analiza prihodkov in odhodkov občin s pomočjo nove aplikacije

Kategorija: Finance

Strokovni sodelavec Sekretariata Skupnosti občin Slovenije Miha Mohor je na spletni predstavitvi predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki je plod petnajstletnega dela Sekretariata, vse od zbiranja podatkov, osveževanja do iskanja programskih rešitev. Aplikacija omogoča prikaz odhodkov o investicijah primerljivih občin (omogočen je tudi pregled podatkov na prebivalca), o prihodkih iz posamezne kategorije primerljivih občin... Preberi več

Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 – spremenjeni podatki

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Dne 1. 12. 2021 je Direktorat za proračun Ministrstva za finance objavil spremenjene podatke o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Podrobne podatke najdete na POVEZAVI. V 58. členu ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022 določena v višini 645,00 eura in za leto... Preberi več

Objava Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 v Uradnem listu RS

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Dne 1. 12. 2021 so bili v Uradnem listu RS št. 187 objavljeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) in Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023). Začetek veljavnosti vseh prej navedenih aktov je 2. 12. 2021. Povezava na objavo v... Preberi več

Z ministrom o sredstvih za Rome, protikorupcijskih določilih in plačah županov

Kategorija: Družba/Mladina / Finance

V torek, 30. novembra 2021 se je sestala Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Minister je predstavil rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, s katerimi bi občine z romsko skupnostjo prejele finančna sredstva v višini, ki bi bolj ustrezala realnemu stanju v občinah.... Preberi več