Predstavili aktualne programe s področja upravljanja voda

Kategorija: GJS

V četrtek, 20. januarja 2022 smo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor organizirali predstavitev aktualnih programov s področja upravljanja voda. Na dvournem dogodku je dr. Tanja Mohorko iz Direktorata za vode in investicije na MOP predstavila osnutek Načrta upravljanja voda za obdobje 2022-2027 ter osnutek dopolnitve Programa ukrepov. Dokumenta sta od 16. 12.... Preberi več

V javni razpravi prenovljena Uredba o ravnanju z odpadki

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu E-uprava objavilo predlog prenovljene Uredbe o ravnanju z odpadkih. S predlogom Uredbe se usklajujejo novi pogoji glede lastništva nepremičnin in premičnin, ki jih prinaša ZVO-2 za osebe, ki ravnajo z odpadki, ter zmanjšujejo administrativne obremenitve glede postopka za vpis v evidenco oseb, ki izvajajo zbiranje odpadkov, hkrati… Preberi več

Objava razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost – odvajanje odpadne vode in vodovodni sistem

Kategorija: GJS

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. Predmet javnega razpisa... Preberi več

Občina Medvode je 56. pristopnica Dogovora o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, v okviru projekta občina brez plastike za enkratno uporabo, novembra 2019 podpisala Sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K prostovoljnemu dogovoru lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer... Preberi več

Akcija nadzora odvajanja komunalnih odpadnih vod

Zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je eden od ključnih mehanizmov varstva voda pred onesnaženjem, zato je Inšpekcija za okolje in naravo (ION), ki deluje v okviru Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), izvedla usmerjeno akcija nadzora nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot (PE), z… Preberi več