GJS - stran 3 od 34

Sprememba javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS objavilo spremembi dveh javnih razpisov – Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 populacijskih enot (PE). S spremembami se v javna razpisa vključuje: načelo »da se ne… Preberi več

Sprejet Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov

Vlada je na 122. redni seji vlade sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022). Ta program je operativni program varstva okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja in nadomešča do sedaj veljavni program iz leta 2016. Operativni program varstva okolja s področja odpadkov je sestavljen iz Programa ravnanja z… Preberi več

Cenitev vrednosti pokopališč

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima sledeče: ali ste pred sprejemom pokopališkega reda v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti pridobili cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo ali ne?« Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št. 15 / 8. 4. 2022 – 15. 4. 2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICE DOMŽALE, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, POSTOJNA, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, MOZIRJE, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI IN MARKOVCI. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS

TEDENSKE NOVICE SOS št. 15 / 8. 4. 2022 – 15. 4. 2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Potekala 5. seja Komisije za gospodarske javne službe varstva okolja

Kategorija: GJS

Članice in člani Komisije za gospodarske javne službe so se kot delovno telo predsedstva sestali na svoji 5. seji, dne 12. 4. 2022 z namenom, da oblikujejo skupna (prehodna) stališča za Predsedstvo SOS na predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Izpostavljamo nekaj bolj pomembnih pripomb in opozoril: oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z... Preberi več

Študija ekonomske upravičenosti

Skupnost občin Slovenije je na podlagi vprašanja občine članice naslovila vprašanje pristojnemu ministrstvu na temo študije ekonomske upravičenosti. Občina članica pripravlja Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, s katerim bo občina članica podelila neposredno horizontalno koncesijo. Zanimalo nas je, ali je potrebno… Preberi več