GJS - stran 3 od 39

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Prenesi publikacijo

Združenje nadzornikov Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb oblikovali nov Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki stopi v veljavo s 1. 1. 2023. Priporočila v Kodeksu niso dodatni predpisi, ampak je njihov namen narediti sistem upravljanja družbe primerljiv in pregleden glede na priporočeno prakso v Kodeksu. Prav tako za nobeno družbo niso zavezujoča, toda družbe, ki so zavezane reviziji in so Kodeks izbrale za svoj referenčni kodeks, morajo po načelu »spoštuj ali pojasni« v izjavi o upravljanju razkriti odstopanja od posameznih priporočil Kodeksa in pojasniti lastno alternativno prakso, za katero so se na tem področju odločile. Pri tem je pomembna njihova presoja o tem, kaj od priporočenega je primerno za njihovo družbo glede na njihovo vlogo, vsebino in obseg poslovanja, velikost družbe in strukturo kapitala. Kodeks je namreč namenjen tudi vsem deležnikom in širšemu okolju družbe, ki naj bi s poznavanjem vsebine Kodeksa lažje presojali kakovost upravljanja v družbi.

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Kategorija: GJS

Združenje nadzornikov Slovenije, Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb oblikovali nov Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki stopi v veljavo... Preberi več

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.48 / 25.11.2022 – 2.12.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI DOBREPOLJE IN RADOVLJICA. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.48 / 25.11.2022 – 2.12.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Objavljen osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V javni obravnavi je osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Opozarjamo, da je na podlagi predloga uredbe okoljska dajatev po novem prihodek državnega proračuna in ne več občin. Vljudno vas prosimo, da vaše odzive z utemeljitvami pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 12. 2022.

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št.47 / 18.11.2022 – 25.11.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI MAKOLE IN SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št.47 / 18.11.2022 – 25.11.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Uredba o pitni vodi v javni razpravi

Obveščamo vas, da je Uredba o pitni vodi v javni razpravi. Uredba v skladu z Direktivo EU 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 435 z dne 13. 12. 2020), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja… Preberi več

Nujni poziv k izpolnitvi ankete – Stroški občine za čiščenje smetenja

Kategorija: GJS

Že v poletnih mesecih smo vas pozivali, da izpolnite anketo, ki bo osnova za izračun sredstev, ki bodo pripadla vaši občini na osnovi sprejete Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. V tem tednu smo pozvali tiste občine, ki tega še niste storile, da anketo, ki je dosegljiva na https://www.1ka.si/a/159aa2b9, izpolnite najkasneje do 28. 11. 2022.... Preberi več

SOS TEDENSKE NOVICE SOS št. 46 / 11.11.2022 – 18.11.2022
V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI GORENJA VAS-POLJANE IN METLIKA. Iskrene čestitke! Sekretariat SOS  

TEDENSKE NOVICE SOS št. 46 / 11.11.2022 – 18.11.2022

Poglej publikacijo PDF

Varovanje okolja in okoljska infrastruktura

Želite prejemati tedenske novice? Dodajte se na seznam.

Z državnim sekretarjem MOP o Zakonu o gospodarskih javnih službah varstva okolja

Kategorija: GJS

V ponedeljek, 14. novembra 2022 je potekal sestanek med Ministrstvom za okolje in prostor, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Zbornico komunalnega gospodarstva na temo predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Sestanka so se v imenu MOP udeležili mag. Matej Skočir, državni sekretar, pristojen za prostor in vode, Bojan Dejak, generalni direktor... Preberi več

Konferenca o spodbujanju geotermalne energije

Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z MOP, MZI, ISE in Skupnostjo občin Slovenije v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL vabi na začetno konferenco o spodbujanju rabe geotermalne energije, ki bo 30. novembra 2022 v občini Beltinci. Cilj projekta je  namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski… Preberi več


Občina Beltinci, Beltinci, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen