GJS - stran 30 od 37

Pojasnilo v zvezi s ponudbo avstrijskega podjetja glede odvoza komunalnih odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor se je odzvalo na prispevek v časopisu Večer z dne 5.2.2016 z naslovom »Avstrijska cementarna išče odpadke«. Podjetje naj bi v ponudbi izrazilo interes »za odvoz neobdelanih, neprebranih in tudi sortiranih smeti iz črnega zabojnika občanov«, ker »odvažajo smeti RDF 191212, sortirane in nesortirane, odvažajo pa tudi odpadke po isti klasifikaciji, in... Preberi več

Dopolnjena verzija Osnutka OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo popravljeno in dopolnjeno verzijo Osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2). Rok za oddajo pripomb je podaljšan do četrtka, 3. marca 2016. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Napredek na področju jamstev za odlagališča

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča, o katerem smo že poročali. Dogovorjeno je bilo, da ožja delovna skupina predstavnikov občin oblikuje ustrezni predlog (dodela dikcijo zakonske spremembe 42. člena uredbe o odlagališčih odpadkov) in obrazložitev. Na podlagi tega dogovora se je… Preberi več

Möderndorferjev predlog zakona o pogrebni dejavnosti zavrnjen

Odbor za gospodarstvo Državnega Zbora RS je 13. januarja 2015 v drugem branju obravnaval predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč poslanca Janija Möderndorferja. Vabilu na sejo se je odzval tudi SOS. Odbor je pričakovano sklenil, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, kot je predlagala Vlada RS. Tako predlagatelj, kot številni prisotni... Preberi več

Ponovni sestanek na temo jamstev za odlagališča

Kategorija: Finance / GJS

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča.  Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in namenjen razpravi o možnem upoštevanju predlaganih sprememb Uredbe o odlagališčih odpadkov v 42. členu. Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo skupaj z občinami poiskati rešitev za... Preberi več

Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS. Dokument je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov predstavljata ukrep za izvršitev obveznosti iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in... Preberi več

Vlada nasprotuje Möderndorferjevemu predlogu ZPDUP

Vlada RS nasprotuje rešitvam, ki jih vsebuje predlog Zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, ki ga je vložil poslanec Jani Mödernodrfer in predlaga Državnemu zboru RS sprejetje sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Mnenje Vlade v celoti je dostopno na tej povezavi. Poročali smo že, da predlog, ki ga je pripravil... Preberi več

Predstavljen koncept nove ureditve taksi prevozov

V sredo, 16. 12. 2015 je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki vseh treh skupnosti občin, MO Ljubljana in Prometnega inšpektorata RS o konceptu morebitne nove ureditve avtotaksi prevozov. Ministrstvo je uvodoma poudarilo, da se zavedajo raznolikih potreb občin na področju taksi prevozov, ne glede na to pa so želeli predstavnikom občin predstaviti možne... Preberi več

Predstavljene nove določbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Kategorija: GJS / Zakonodaja

V ponedeljek, 14. decembra 2015, sta SOS in Ministrstvo za okolje in prostor v dvorani Državnega sveta organizirala predstavitev predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o... Preberi več