GJS - stran 4 od 34

Predstavljena Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Kategorija: GJS

Ministrstvo za okolje je v organizaciji ZKG, SOS, ZOS in ZMOS 21. marca predstavilo Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (t.i. SUP ureba). Mag. Jana Miklavčič je predstavila potek sprejemanja SUP uredbe v preteklosti in izpostavila, da nekaterih smernic EU še vedno ni in jih čakamo; tako še čakamo na določilo glede... Preberi več

V javni razpravi Zakon o GJS varstva okolja

Predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO) podrobneje ureja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, način in oblike njihovega izvajanja, oblikovanje cen storitev javnih služb in subsidiarno odgovornost izvajanja javnih služb ter izvajanje javnih služb v primeru stavke in višje sile, s čimer se bo celotna ureditev upravljanja in oblik javnih služb… Preberi več

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba… Preberi več

Predstavitev Predloga Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Do 22. 3. 2022 je v javni obravnavi Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (eUprava – Predlog predpisa (gov.si)), ki v naš pravni red prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Med drugim uredba obravnava tudi metodologijo plačevanja stroškov smetenja občinam ter metodologijo izračuna ločenega… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen