• Domov
  • Izobraževanje in šport

Izobraževanje in šport

Zagotovitev sredstev za prevoze učencev osnovne šole z začasno zaščito v šolskem letu 2021/2022

V Uradnem listu RS, št. 42/22 z dne 24. 3. 2022 je sprejeta Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Uredba v 20. členu določa, da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Določeno je, da osnovna šola... Preberi več

Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oblikovalo navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za obdobje od 1. 2. 2022 do 24. 2. 2022. Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je... Preberi več

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito za področja vzgoje in izobraževanja

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vzgoje in izobraževanja. Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba ureja tako vključevanje... Preberi več

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vgoje in izobraževanja. Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba ureja tako… Preberi več

Izdana uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračunskih sredstev

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z njo je določen način izvajanja financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter normativi in standardi za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in financiranje raziskovalnih projektov, katerih izvajanje se financira iz proračuna, ureja pa tudi spremljanje… Preberi več

Redna delovna uspešnost ravnateljev za leto 2021

V skladu z veljavno zakonodajo ravnateljem pripada del plače za redno delovno uspešnost za obdobje za leto 2021, ki se bo izplačal v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in po izvedenem postopku ugotavljanja redne delovne uspešnosti ravnateljev s področja šolstva za leto 2021 v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje... Preberi več

Pobuda Skupnega raziskovalnega središča (JRC) »Znanost sreča regije«

Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport RS nas je obvestilo, da je Skupno raziskovano središče (JRC) Evropske komisije objavilo 2. Poziv za izkaz interesa za sodelovanje v pobudi »Znanost sreča regije – krepitev na dokazih temelječih politik na regionalni in lokalni ravni«. Pobuda omogoča mreženje, izmenjavo praks, metod, pristopov in orodij za oblikovanje z dokazi... Preberi več

Pokritje izpada plačil staršev za december in januar 2022 v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za mesec december 2021 in januar 2022. V skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za... Preberi več

7. februar pouka prost dan

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da bo v ponedeljek, 7. februarja, v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2021/2022, za osnovne in srednje šole pouka prost dan. Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo, v skladu s 36.... Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin. Zanimalo nas je: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali omogočate koriščenje… Preberi več