• Domov
  • Izobraževanje in šport

Izobraževanje in šport

Hibridni Posvet na temo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v RS 23-27

MZIŠ vabi na javni posvet na temo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027. Posvet bo v torek, 22. 11. 2022, med 12. in 14. uro, v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.   Namen posveta je… Preberi več


Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Dogodek je brezplačen

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani

Obveščamo vas, da je v  obravnavi v Državnem zboru Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. Cilj zakona je brezplačno šolsko kosilo določiti kot pravico vseh redno šolajočih osnovnošolcev. Opozarjamo, da bo v primeru sprejetja zakona, to za občine povzročilo znantne finančne posledice, saj bodo potrebne investicije… Preberi več

Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. Opozarjamo, da bodo z zakonom nastale posledice za občinske proračune (vrtci) zaradi načrtovanih napredovanj v nazive. Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do četrtka, 27. 10. 2022, na naslov… Preberi več

SOS na sestanku z MIZŠ o aktualnih tematikah

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije generalna sekretarka Jasmina Vidmar in strokovna sodelavka Neža Jager sta se dne 4. 10. 2022 udeležili sestanka s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), državnim sekretarjem dr. Darjom Feldo in v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo dr. Borisom Černilcem. Generalna sekretarka je predstavila delovanje Skupnosti... Preberi več

Vlada sprejela sklep o plačilu stavke na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je na 9. redni seji 21. 7. 2022 sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače. Stavkajočim za dan stavke ne pripadata nadomestilo za prevoz in prehrano. Ker stavkovne zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ne kršijo... Preberi več

Zagotovitev sredstev za prevoze učencev osnovne šole z začasno zaščito v šolskem letu 2021/2022

V Uradnem listu RS, št. 42/22 z dne 24. 3. 2022 je sprejeta Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Uredba v 20. členu določa, da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Določeno je, da osnovna šola... Preberi več

Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oblikovalo navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za obdobje od 1. 2. 2022 do 24. 2. 2022. Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je... Preberi več

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito za področja vzgoje in izobraževanja

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vzgoje in izobraževanja. Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba ureja tako vključevanje... Preberi več

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vgoje in izobraževanja. Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba ureja tako… Preberi več

Izdana uredba o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračunskih sredstev

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z njo je določen način izvajanja financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter normativi in standardi za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in financiranje raziskovalnih projektov, katerih izvajanje se financira iz proračuna, ureja pa tudi spremljanje… Preberi več